Onderwijs en kinderopvang: maatregelen bij opleving coronavirus

Het kabinet wil dat jongeren en kinderen naar school en de kinderopvang kunnen gaan, ook bij een eventuele opleving van het coronavirus. Daarom zijn er 4 fases met maatregelen voor alle onderwijssectoren en de kinderopvang om besmettingen te beperken. Van licht tot zwaar. Scholen, instellingen en kinderopvang hebben zelf draaiboeken gemaakt voor hun eigen locaties.

4 fases met maatregelen: van licht naar zwaar

Er zijn 4 fases met bijbehorende maatregelen (van licht naar zwaar):

  1. Fase 1 (preventie, donkergroen) heeft basismaatregelen. Bijvoorbeeld: handen wassen, hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten;
  2. Fase 2 (preventie, groen) heeft voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid;
  3. Fase 3 (oranje, interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken. Bijvoorbeeld: looproutes, gebruik mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden;
  4. Fase 4 (rood, interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om contacten te beperken. Bijvoorbeeld minder kinderen, studenten of docenten in ruimtes en locaties.

Plannen voor onderwijssectoren en kinderopvang

Er zijn 3 plannen met maatregelen voor de onderwijssectoren en de kinderopvang.

Daarnaast zijn er afbeeldingen die de maatregelen voor het primair en voortgezet onderwijs resp. het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) weergeven.