Hoe gaat Nederland om met het coronavirus

De COVID-19-pandemie heeft een grote impact gehad op Nederland. Vrijwel iedereen kreeg op de een of andere manier te maken met de gevolgen van het coronavirus. 

Inmiddels zitten we in Nederland in een andere fase. Het kabinet geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona. Wel geeft de overheid adviezen om luchtwegvirussen, zoals griep, verkoudheid en corona, te voorkomen.

We zijn nu beter tegen het coronavirus beschermd dan een tijd geleden. Dat komt door alle vaccinaties en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we voor elkaar blijven zorgen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid moeten we blijven opletten en elkaar niet besmetten met virussen, zoals luchtweginfecties. 
Bekijk de adviezen die helpen om verspreiding van luchtwegvirussen te beperken en zo ook mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen.

Verschillende sectoren hebben tijdens de COVID-19-pandemie plannen opgesteld. Bijvoorbeeld voor winkels, horeca, openbaar vervoer, jeugdzorg en sport. In die sectorplannen staan maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze plannen kunnen in de toekomst weer gebruikt worden als dat nodig is. 

Zie ook

  • Coronavirus tijdlijn - ontwikkelingen rond de aanpak van het coronavirus in Nederland vanaf januari 2020 tot en met mei 2022
  • Vergeet je hen niet? - handreiking over rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen met een (verstandelijke) beperking in een pandemie