Pilot pro/vmbo-onderbouwklassen

Tijdens de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 doen 29 klassen mee met een pilot waarin gemengde onderbouwklassen worden aangeboden voor het praktijkonderwijs (pro) en vmbo. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Onderwijs op maat moet de kansen van leerlingen bevorderen. Scholencombinaties kunnen zich vanaf 1 september 2020 aanmelden voor schooljaar 2021-2022. 

Doel van de pilot

Een deel van de leerlingen bevindt zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens tussen pro en vmbo. Het is dan niet altijd duidelijk waar een leerling beter op zijn of haar plaats is. Het doel van deze pilot is om scholen meer mogelijkheden tot maatwerk te geven voor deze groep leerlingen.

In pro/vmbo-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Leerlingen worden in 2 of 3 jaar voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Daarbij mogen zij maximaal 500 klokuren per jaar les volgen op een vmbo-locatie. Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. Leerlingen die het niet lukt om door te stromen blijven op het praktijkonderwijs.

Pro/vmbo-onderbouwklassen in 2020-2021

In het schooljaar 2019-2020 zijn 29 klassen gestart met een pilot waarin gemengde onderbouwklassen worden aangeboden voor het praktijkonderwijs (pro) en vmbo. De scholen die deze klassen aanboden hadden de kans om zich voor schooljaar 2020-2021 ook aan te melden voor de start van een pilotklas.

Aanmelding schooljaar 2021-2022

Vanaf 1 september tot en met 30 november 2020 kunnen 30 scholencombinaties zich aanmelden voor deelname aan de pilot voor schooljaar 2021-2022. Elke combinatie bestaat uit 1 pro-school en minimaal een vmbo-school. Zij kunnen samen een aanvraag indienen. De minister beslist uiterlijk op 1 februari 2021 welke scholen mogen starten.   

Aanmelden voor de pilot onderbouwklassen pro/vmbo

Participeert deze scholencombinatie in het schooljaar 2019-2020 reeds aan de pilot?verplicht *
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te beoordelen en te beantwoorden. Daarna worden ze vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. Bij goedkeuring van uw aanvraag wordt u gevraagd om deel te nemen aan een monitor/onderzoek over de onderbouwklas

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag te beoordelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw aanvraag wordt door medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beoordeeld en beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Bij goedkeuring van uw aanvraag wordt u gevraagd om deel te nemen aan een monitor/onderzoek over de onderbouwklas.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Indien uw aanvraag negatief wordt beoordeeld worden uw gegevens niet langer dan een halfjaar bewaard. Indien uw aanvraag positief wordt beoordeeld worden uw gegevens bewaard zolang het beleidskader geldig is.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *