Pilot pro/vmbo-onderbouwklassen

Tijdens de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 deden 29 klassen mee met een pilot waarin gemengde onderbouwklassen worden aangeboden voor het praktijkonderwijs (pro) en vmbo. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Onderwijs op maat moet de kansen van leerlingen verbeteren. Aanmelding voor schooljaar 2021-2022 is niet meer mogelijk. 

Doel van de pilot

Een deel van de leerlingen bevindt zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens tussen pro en vmbo. Het is dan niet altijd duidelijk waar een leerling beter op zijn of haar plaats is. Het doel van deze pilot is om scholen meer mogelijkheden tot maatwerk te geven voor deze groep leerlingen.

In pro/vmbo-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Leerlingen worden in 2 of 3 jaar voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Daarbij mogen zij maximaal 500 klokuren per jaar les volgen op een vmbo-locatie. Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. Leerlingen die het niet lukt om door te stromen blijven op het praktijkonderwijs.

Pro/vmbo-onderbouwklassen in 2020-2021

In het schooljaar 2019-2020 zijn 29 klassen gestart met een pilot waarin gemengde onderbouwklassen worden aangeboden voor het praktijkonderwijs (pro) en vmbo. De scholen die deze klassen aanboden hadden de kans om zich voor schooljaar 2020-2021 ook aan te melden voor de start van een pilotklas.

Aanmelding schooljaar 2021-2022

Van 1 september tot en met 30 november 2020 konden 30 scholencombinaties zich aanmelden voor deelname aan de pilot voor schooljaar 2021-2022. De minister beslist uiterlijk op 1 februari 2021 welke scholen mogen starten.