Pilot pro/vmbo-onderbouwklassen

Scholen in het praktijkonderwijs (pro) en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kunnen zich tot en met 31 januari 2019 aanmelden voor een pilot met gemengde onderbouwklassen. Maximaal 30 gemengde klassen gaan in de pilot een combinatie aanbieden van pro en vmbo. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Het aanbieden van onderwijs op maat moet de kansen van leerlingen bevorderen.

Doel van de pilot

Een deel van de leerlingen bevindt zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens tussen pro en vmbo. Het is dan niet altijd duidelijk waar een leerling beter op zijn of haar plaats is. Het doel van deze pilot is om scholen meer mogelijkheden tot maatwerk te geven voor deze groep leerlingen.

In pro/vmbo-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Leerlingen worden in 2 of 3 jaar voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. Leerlingen die het niet lukt om door te stromen blijven op het praktijkonderwijs.

Pro/vmbo-onderbouwklassen in 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 starten voor deze pilot maximaal 30 combinaties van pro- en vmbo-scholen. Elke combinatie bestaat uit een pro-school en een vmbo-school. Zij moeten gezamenlijk een aanvraag indienen om deel te nemen aan de pilot. Ook een pro-school en een vmbo-school die onder 1 schoolbestuur vallen, of hetzelfde brinnummer hebben, kunnen een aanvraag indienen. Het indienen van een aanvraag gaat via het Aanvraagformulier pilot onderbouwklas pro/vmbo.

Selectie bij meer dan 30 aanvragen

Zijn er meer dan 30 aanvragen voor deelname aan de pilot? Dan wordt een verdeling gemaakt op basis van:

  1. de scholen die vmbo aanbieden met het profiel groen (ook AOC’s) en scholen die vmbo aanbieden in alle overige profielen;
  2. de 12 provincies (als er na stap 1 meer dan 30 aanvragen overblijven);
  3. de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo (als er na stap 2 meer dan 30 aanvragen overblijven);
  4. een willekeurig loting (als er na stap 3 meer dan 30 aanvragen overblijven).

Aanvraagformulier pilot onderbouwklas pro/vmbo

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te beoordelen en te beantwoorden. Daarna worden ze vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. Bij goedkeuring van uw aanvraag wordt u gevraagd om deel te nemen aan een monitor/onderzoek over de onderbouwklas

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag te beoordelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw aanvraag wordt door medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beoordeeld en beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Bij goedkeuring van uw aanvraag wordt u gevraagd om deel te nemen aan een monitor/onderzoek over de onderbouwklas.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Indien uw aanvraag negatief wordt beoordeeld worden uw gegevens niet langer dan een halfjaar bewaard. Indien uw aanvraag positief wordt beoordeeld worden uw gegevens bewaard zolang het beleidskader geldig is.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *