Pilot pro/vmbo-onderbouwklassen

In het schooljaar 2019-2020 zijn 29 gemengde klassen gestart met een pilot waarin gemengde onderbouwklassen worden aangeboden voor het praktijkonderwijs en vmbo. Voor het schooljaar 2020-2021 kunnen deze scholen zich weer aanmelden. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Het aanbieden van onderwijs op maat moet de kansen van leerlingen bevorderen.

Doel van de pilot

Een deel van de leerlingen bevindt zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens tussen pro en vmbo. Het is dan niet altijd duidelijk waar een leerling beter op zijn of haar plaats is. Het doel van deze pilot is om scholen meer mogelijkheden tot maatwerk te geven voor deze groep leerlingen.

In pro/vmbo-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Leerlingen worden in 2 of 3 jaar voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Daarbij mogen zij maximaal 500 klokuren per jaar les volgen op een vmbo-locatie.  Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. Leerlingen die het niet lukt om door te stromen blijven op het praktijkonderwijs.

Pro/vmbo-onderbouwklassen in 2020-2021

In het schooljaar 2019-2020 zijn 29 scholencombinaties gestart met de brugklas pro/vmbo. In het schooljaar 2020-2021 mogen zij opnieuw starten met een gemengde onderbouwklas, die twee tot drie jaar mag duren. Elke combinatie bestaat uit één pro-school en minimaal een vmbo-school. Zij kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen. De minister beslist uiterlijk 1 februari 2020 welke scholen mogen starten. Scholen kunnen zich aanmelden door het formulier in te vullen.

Pilot onderbouwklas pro/vmbo

Participeert deze scholencombinatie in het schooljaar 2019-2020 reeds aan de pilot? *
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te beoordelen en te beantwoorden. Daarna worden ze vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. Bij goedkeuring van uw aanvraag wordt u gevraagd om deel te nemen aan een monitor/onderzoek over de onderbouwklas

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag te beoordelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw aanvraag wordt door medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beoordeeld en beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Bij goedkeuring van uw aanvraag wordt u gevraagd om deel te nemen aan een monitor/onderzoek over de onderbouwklas.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Indien uw aanvraag negatief wordt beoordeeld worden uw gegevens niet langer dan een halfjaar bewaard. Indien uw aanvraag positief wordt beoordeeld worden uw gegevens bewaard zolang het beleidskader geldig is.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *