Pilot pro/vmbo-onderbouwklassen

Met de pilot pro/vmbo worden in 30 scholencombinaties gemengde onderbouwklassen aangeboden voor het praktijkonderwijs (pro) en vmbo. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Het doel van de pilot is om leerlingen betere kansen te geven onderwijs te volgen dat bij ze past. Scholencombinaties kunnen zich niet meer voor de pilot aanmelden.

Doel van de pilot

Een deel van de leerlingen bevindt zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens tussen pro en vmbo. Het is dan niet altijd duidelijk waar een leerling beter op zijn of haar plaats is. Het doel van deze pilot is om scholen meer mogelijkheden tot maatwerk te geven voor deze groep leerlingen.

In pro/vmbo-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Leerlingen worden in 2 of 3 jaar voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Daarbij mogen zij maximaal 500 klokuren per jaar les volgen op een vmbo-locatie. Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. Andere Leerlingen kunnen het praktijkonderwijs blijven volgen en afronden.

Deelnemende scholen

In het schooljaar 2019-2020 zijn 29 klassen gestart met een pilot waarin gemengde onderbouwklassen worden aangeboden voor het praktijkonderwijs (pro) en vmbo. De scholen die deze klassen aanboden hadden de kans om zich voor schooljaar 2020-2021 ook aan te melden voor de start van een pilotklas. Van deze eerste groep scholen hebben 4 scholen zich teruggetrokken.

In januari 2021 sloten nog 5 scholencombinaties zich aan bij het pilot. Van de nu in totaal 30 deelnemende scholen is een lijst gemaakt: Deelname scholen pilot pro/vmbo. De scholen die dit jaar zijn aangesloten bij de pilot mogen tot en met schooljaar 2023-2024 starten met een onderbouwklas. Die blijven uiterlijk tot en met de zomer van 2027 bestaan.

Eerste resultaten onderzoek naar pilot pro/vmbo

Onderzoeksbureau SEO heeft opdracht gekregen te onderzoeken of de proef met pro/vmbo onderbouwklassen net zo goed werkt als gehoopt. De eerste resultaten zijn september 2020 bekend geworden en zijn te lezen in het rapport Nieuwe route, nieuwe kansen?

In de Factsheet Monitor Onderbouwklas pro-vmbo staat een korte samenvatting van het onderzoek van SEO.