Wanneer kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?

Onder voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. U moet tussen de 18 en 30 jaar zijn. Daarnaast hangt de hoogte van de bijdrage af van de schoolsoort en uw nationaliteit.

Tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming is geen lening, maar een gift. U krijgt dit omdat uw ouders vanaf uw 18e jaar geen kinderbijslag meer voor uw krijgen. 
Met dit geldbedrag kunt u bijvoorbeeld het volgende betalen:

  • boeken;
  • een busabonnement;
  • treinabonnement;
  • lesgeld.

De tegemoetkoming bestaat uit verschillende onderdelen. Het bedrag bestaat uit een basistoelage en mogelijk een aanvullende toelage. De hoogte van de basistoelage hangt af van hoe u woont. U vraagt zelf de tegemoetkoming aan.

Voorwaarden tegemoetkoming scholieren

Om in aanmerking te komen voor de bijdrage moet u aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming scholieren voldoen:

Leeftijd

U moet tussen de 18 jaar en 30 jaar oud zijn. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunt u tot uw 20e de tegemoetkoming krijgen.

Schoolsoort

U moet in Nederland naar school gaan en een voltijdopleiding volgen in het:

  • voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo, vmbo-tl, lwoo, praktijkonderwijs); 
  • voortgezet algemeen volwassenen onderwijs  (vavo)
  • voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Valt u onder het Besluit samenwerking VO-BVE (ook wel Rutte-regeling of 'uitbesteden van leerlingen')? Ook dan kunt u de tegemoetkoming scholieren krijgen. U moet dan ook aan alle andere voorwaarden voldoen, zoals leeftijd. 

Nationaliteit

U moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in bepaalde gevallen toch een tegemoetkoming krijgen. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat u na of u in aanmerking komt.

Tegemoetkoming schoolkosten scholieren aanvragen

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Hebben uw ouders al een tegemoetkoming ouders ontvangen? Dan stuurt DUO u een kwartaal voordat u 18 jaar wordt het aanvraagformulier automatisch toe.