Wanneer kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren krijgen. U moet tussen de 18 en 30 jaar zijn. Daarnaast hangt het af van de schoolsoort en uw nationaliteit.

Tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming scholieren is een geldbedrag waarmee u bijvoorbeeld het volgende kunt betalen:

  • boeken;
  • een busabonnement;
  • treinabonnement;
  • eventueel lesgeld.

De tegemoetkoming is geen lening, maar een gift. Het bedrag bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Omdat uw ouders vanaf uw 18e jaar geen kinderbijslag meer voor u krijgen, kunt u zelf de tegemoetkoming aanvragen.

Schoolsoort

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming scholieren, moet u in Nederland naar school gaan. En een voltijdopleiding volgen in het:

  • voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo, vmbo-tl, lwoo, praktijkonderwijs); 
  • voortgezet algemeen volwassenen onderwijs  (1-jarige en 2-jarige mavo, havo, vwo); 
  • voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Valt u onder het Besluit samenwerking VO-BVE (ook wel Rutte-regeling of 'uitbesteden van leerlingen')? Ook dan kunt u de tegemoetkoming scholieren krijgen.

Leeftijd

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming scholieren, moet u tussen de 18 jaar en 30 jaar oud zijn. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunt u tot uw 20ste de tegemoetkoming krijgen.

Nationaliteit

Ten slotte moet u de Nederlandse nationaliteit hebben om een tegemoetkoming scholieren te kunnen krijgen. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Maar woont u wel in Nederland? Dan kunt u in bepaalde gevallen toch een tegemoetkoming krijgen. Doorloop het nationaliteitenschema op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om na te gaan of u in aanmerking komt.

Tegemoetkoming schoolkosten scholieren aanvragen

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Hebben uw ouders voor u al een tegemoetkoming ouders ontvangen? Dan stuurt DUO u een kwartaal voordat u 18 jaar wordt het aanvraagformulier automatisch toe.