Wanneer kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming scholieren krijgen omdat uw ouders vanaf uw 18e geen kinderbijslag meer ontvangen. U moet tussen de 18 en 30 jaar zijn. Daarnaast hangt het af van de schoolsoort en uw nationaliteit of en hoeveel tegemoetkoming u krijgt.

Tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming scholieren is een geldbedrag waarmee u bijvoorbeeld het volgende kunt betalen:

  • boeken;
  • een busabonnement;
  • treinabonnement;
  • eventueel lesgeld.

De tegemoetkoming bestaat uit verschillende onderdelen. Het is geen lening, maar een gift. Het bedrag bestaat uit een basistoelage (waarvan de hoogte afhankelijk is van uw woonsituatie) en een eventuele aanvullende toelage. Omdat uw ouders vanaf uw 18e jaar geen kinderbijslag meer voor u krijgen, kunt u zelf de tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden tegemoetkoming scholieren

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming scholieren moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Schoolsoort

U moet in Nederland naar school gaan en een voltijdopleiding volgen in het:

  • voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo, vmbo-tl, lwoo, praktijkonderwijs); 
  • voortgezet algemeen volwassenen onderwijs  (vavo)
  • voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Valt u onder het Besluit samenwerking VO-BVE (ook wel Rutte-regeling of 'uitbesteden van leerlingen')? Ook dan kunt u de tegemoetkoming scholieren krijgen.

Leeftijd

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming scholieren, moet u tussen de 18 jaar en 30 jaar oud zijn. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunt u tot uw 20ste de tegemoetkoming krijgen.

Nationaliteit

Ten slotte moet u de Nederlandse nationaliteit hebben om een tegemoetkoming scholieren te kunnen krijgen. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in bepaalde gevallen toch een tegemoetkoming krijgen. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat u na of u in aanmerking komt.

Tegemoetkoming schoolkosten scholieren aanvragen

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Hebben uw ouders voor u al een tegemoetkoming ouders ontvangen? Dan stuurt DUO u een kwartaal voordat u 18 jaar wordt het aanvraagformulier automatisch toe.