Hoe zit het met gratis schoolboeken en lesmaterialen in het voortgezet onderwijs?

Verschillende studieboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen op het voortgezet onderwijs. De middelbare school zorgt hier voor. En informeert ouders over welke lesmaterialen zij zelf nog moeten kopen. Bijvoorbeeld een atlas, rekenmachine of gymspullen.

Overzicht gratis schoolboeken en lesmaterialen

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de volgende studieboeken en leermaterialen gratis:

Dit geldt ook voor leerlingen in:

 • het speciaal onderwijs (VSO);
 • praktijkonderwijs;
 • vbo-groen;
 • de Internationale Schakelklas (ISK).

De middelbare school mag de gratis schoolboeken laten afhalen of thuisbezorgen. Het thuisbezorgen is toegestaan zolang de ouders daarvoor niets extra hoeven te betalen.

Borg voor gratis schoolboeken

Scholen mogen aan ouders een borg vragen voor de gratis schoolboeken. Dit om te zorgen dat de leerlingen netjes met de boeken omgaan. De borg voor schoolboeken is vrijwillig. Een borg vragen mag alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Voor ouders moet duidelijk zijn wat de borgregeling inhoudt en hoe de school omgaat met schade aan boeken.
 • De medezeggenschapsraad gaat akkoord met de borgregeling.
 • De school zorgt dat de leerling aan het begin van het schooljaar zijn schoolboeken heeft. Ook als de ouders de borg niet willen betalen.
 • De school blijft verantwoordelijk voor de levering van de gratis schoolboeken. Ook als de school de werkzaamheden uitbesteedt aan een boekenleverancier.

Gaat u als ouder akkoord met de borgregeling? Dan bent u verplicht deze na te komen.

Hergebruik gratis werkboeken

Sommige middelbare scholen besparen op werkboeken door ze langer dan 1 schooljaar te gebruiken. Een school mag leerlingen vragen om hierin niet te schrijven. Heeft een school dit duidelijk aan de ouders en leerlingen laten weten? En schrijft uw kind toch in de werkboeken? Dan mag de school u vragen om het werkboek te vergoeden.

Laptop of tablet

Een laptop of tablet is geen gratis lesmateriaal. Scholen kunnen ouders of verzorgers vragen om een laptop aan te schaffen, maar mogen dat niet verplichten.

Scholen moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen kunnen meedoen met het volledige lesprogramma, ook wanneer (een deel van) dit programma digitaal is. Als ouders niet kunnen of willen betalen voor een laptop dan moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een leenlaptop. De school mag hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. Ouders zijn niet verplicht deze bijdrage te betalen als zij dit niet willen of kunnen. De school moet dan voor ander passend lesmateriaal zorgen.

Schoolboeken en lesmaterialen die niet gratis zijn

De volgende schoolboeken en lesmaterialen moeten ouders of verzorgers zelf betalen:

 • atlas;
 • woordenboeken;
 • rekenmachine;
 • agenda;
 • gymkleren;
 • gereedschap;
 • schriften en multomappen;
 • pennen.

Leerlingen die geen recht hebben op gratis schoolboeken en lesmaterialen

Schoolboeken en lesmaterialen zijn niet gratis voor leerlingen in het:

 • particulier voortgezet onderwijs;
 • volwassenenonderwijs (vavo);
 • middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Een uitzondering hierop zijn middelbare scholieren die via het vavo hun diploma halen. Voor deze groep leerlingen zijn de schoolboeken en lesmaterialen wel gratis. Zij blijven namelijk ingeschreven bij het voortgezet onderwijs.