Wat zijn de kosten voor mijn kind in het voortgezet onderwijs?

Ouders betalen geen lesgeld voor een kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt het kind van school. Sommige lesmaterialen moet u zelf betalen. Zoals woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor een excursie of schoolkamp. Elke leerling in het voortgezet onderwijs kost de overheid zo'n € 7.300 per jaar.

Schoolboeken voortgezet onderwijs

Scholen stellen de meeste schoolboeken en lesmateriaal gratis beschikbaar aan hun leerlingen. Ze informeren ouders welke boeken en lesmaterialen zij zelf moeten aanschaffen. Bijvoorbeeld een atlas en woordenboeken.

Aangepaste schoolboeken

Scholen stellen ook gratis aangepaste schoolboeken beschikbaar:

 • gesproken boeken;
 • brailleboeken;
 • vergrotingen.

Deze boeken zijn er speciaal voor leerlingen met een beperking. Bijvoorbeeld voor blinde of slechtziende leerlingen. Of voor leerlingen met dyslexie. Meer informatie over aangepaste schoolboeken is te vinden op de website van de stichting Dedicon.

Schoolkosten voortgezet onderwijs

Schoolkosten zijn kosten die ouders moeten betalen. Bijvoorbeeld kosten voor:

 • gymkleding;
 • een atlas;
 • woordenboeken;
 • een rekenmachine.

Ouderbijdrage voortgezet onderwijs

De school kan ook om een ouderbijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor:

 • schoolkampen;
 • excursies;
 • culturele activiteiten.

Dit is een vrijwillige bijdrage. Ouders kunnen zelf kiezen of zij hier gebruik van maken (en er dus voor willen betalen).

Kosten schoolvervoer

Voor kinderen met een beperking is soms een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer mogelijk. De school of de gemeente kan hier meer informatie over geven.

Lesgeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder

In de volgende gevallen betalen leerlingen lesgeld:

 • als ze op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en;
 • als deze leerlingen voltijds onderwijs volgen aan het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) of het mbo.