Wat zijn de kosten voor mijn kind in het voortgezet onderwijs?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor uw kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt uw kind van school. Sommige lesmaterialen moet wel u zelf betalen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen. Elke leerling op de middelbare school kost de overheid ongeveer € 7.300 per jaar.

Schoolboeken voortgezet onderwijs

Scholen stellen de meeste schoolboeken en lesmateriaal gratis beschikbaar aan hun leerlingen. Ze informeren ouders welke boeken en lesmaterialen zij zelf moeten aanschaffen. Bijvoorbeeld een atlas en woordenboeken.

Aangepaste schoolboeken

Scholen stellen ook gratis aangepaste schoolboeken beschikbaar:

  • gesproken boeken;
  • brailleboeken;
  • vergrotingen.

Deze boeken zijn er speciaal voor leerlingen met een beperking. Bijvoorbeeld voor blinde of slechtziende leerlingen. Of voor leerlingen met dyslexie. Meer informatie over aangepaste schoolboeken is te vinden op de website van de stichting Dedicon.

Schoolkosten voortgezet onderwijs

Schoolkosten zijn kosten die ouders moeten betalen. Bijvoorbeeld kosten voor:

  • gymkleding;
  • een atlas;
  • woordenboeken;
  • een rekenmachine.

Vrijwillige ouderbijdrage voortgezet onderwijs

De school kan ook om een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor:

  • schoolkampen;
  • excursies;
  • culturele activiteiten.

De ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte van de bijdrage. Ook moeten zij het eens zijn met de doelen waaraan de school het geld van de ouderbijdragen besteedt. In de schoolgids moet staan waarvoor de ouderbijdrage is bestemd. 

Uw kind kan aan alle extra activiteiten van de klas meedoen, ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt.

Kosten schoolvervoer

Voor kinderen met een beperking is soms een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer mogelijk. De school of de gemeente kan hier meer informatie over geven.

Lesgeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder

In de volgende gevallen betalen leerlingen lesgeld:

Bezit van laptop of tablet niet verplicht voor ouders

Een laptop of tablet is geen gratis lesmateriaal. Scholen kunnen ouders of verzorgers vragen om een laptop aan te schaffen, maar mogen dat niet verplichten.

Scholen moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen kunnen meedoen met het volledige lesprogramma, ook wanneer (een deel van) dit programma digitaal is. Als ouders niet kunnen of willen betalen voor een laptop dan moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een leenlaptop. De school mag hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. Ouders zijn niet verplicht deze bijdrage te betalen als zij dit niet willen of kunnen. De school moet dan voor ander passend lesmateriaal zorgen.