Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?

Ja, een middelbare school mag uw kind soms weigeren. Bijvoorbeeld omdat de school vol is. U kunt bezwaar maken als een school uw kind weigert.

Wanneer een middelbare school uw kind mag weigeren

Een middelbare school kan uw kind weigeren. Bijvoorbeeld, omdat:

 • de school vol is
  U kunt uw kind op meerdere scholen aanmelden.
 • er bijzondere kennis of vaardigheden nodig zijn
  En uw kind hier niet over beschikt. Bijvoorbeeld op een middelbare school met tweetalig onderwijs of een Topsport Talentschool.
 • er in uw gemeente afspraken zijn over de verdeling van kinderen over scholen
  In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de verdeling van kinderen over de scholen. Soms wordt er geloot of gezorgd dat broers en zussen naar dezelfde school kunnen.
 • u niet achter de godsdienst of levensbeschouwing van de school staat
  Dit geldt voor scholen voor bijzonder voortgezet onderwijs. Ligt er binnen redelijke afstand van uw huis geen openbare school? Dan moet een bijzondere school uw kind toch toelaten.

Wanneer een middelbare school uw kind niet mag weigeren

Een middelbare school mag uw kind niet weigeren, omdat:

 • uw kind extra ondersteuning of hulp nodig heeft
  Bijvoorbeeld als uw kind gedragsproblemen of een beperking heeft. Kan de school de extra ondersteuning niet zelf bieden? De school moet uw kind dan een zo passend mogelijke plek op een andere school aanbieden. Dit doet de school in overleg met u.
 • u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt
  Het is niet verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Een school kan een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten.

Bezwaar maken als school uw kind weigert

Bent u het niet eens met de beslissing van de school om uw kind te weigeren? Maak in een brief of e-mail bezwaar. Doe dit binnen 6 weken nadat de school u schriftelijk heeft laten weten dat er geen plek is voor uw kind. De school moet dan binnen 4 weken op uw bezwaar reageren. Als u het oneens blijft, dan kunt u naar de rechter. Neem contact op met het Juridisch Loket als u hiervoor advies wilt.