Welke soort scholen voor het voortgezet onderwijs zijn er?

Er zijn verschillende soorten scholen, bijvoorbeeld openbare scholen of bijzondere scholen die van een godsdienst uitgaan. In het voortgezet onderwijs zijn er verschillende schoolsoorten: praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo. Op brede scholengemeenschappen worden 2 of meer soorten onderwijs gegeven, bijvoorbeeld havo/vwo.

Openbare scholen

Openbare scholen staan open voor kinderen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen. Deze scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Uw kind kan op een openbare school soms wel godsdienstles of levensbeschouwelijk onderwijs volgen.

Openbare scholen mogen geen leerlingen weigeren op basis van hun godsdienst of levensovertuiging. Openbare scholen kunnen wel leerlingen weigeren als de school bijvoorbeeld vol zit. Of als de school de leerling niet de ondersteuning kan bieden die deze nodig heeft.

Bijzondere scholen

Bijzondere scholen gaan uit van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging (een richting). Er zijn verschillende richtingen, zoals:

 • algemeen bijzonder;
 • evangelisch;
 • humanistisch;
 • antroposofisch (vrije school);
 • rooms-katholiek;
 • islamitisch;
 • protestants-christelijk.

Bijzondere scholen mogen leerlingen weigeren op basis van godsdienst of levensovertuiging van de school. Ook mogen bijzondere scholen leerlingen weigeren als de school bijvoorbeeld vol zit of als de school de leerling niet de ondersteuning kan bieden die deze nodig heeft. U ziet op Scholenopdekaart.nl van de VO-raad een overzicht van openbare en bijzondere scholen

Scholen met opvoedingsidee of onderwijsmethode

Zowel openbare scholen als bijzondere scholen kunnen onderwijs geven volgens een bepaald opvoedingsidee of onderwijsmethode, zoals:

 • montessori;
 • jenaplan;
 • freinet;
 • dalton.

Scholen met tweetalig onderwijs

Sommige scholen voor voortgezet onderwijs bieden tweetalig onderwijs. Meestal wordt er naast het Nederlands lesgegeven in het Engels. In de grensstreek met Duitsland zijn er scholen die Duits-Nederlands onderwijs geven. Op de website van Nuffic vindt u een lijst van scholen voor tweetalig onderwijs.

Technasia

Een technasium is een middelbare school op havo- en/of vwo- niveau. Leerlingen krijgen hier technisch onderwijs en bètavakken. Ze hebben naast de reguliere examenvakken ook een ander examenvak, namelijk: Onderzoeken en Ontwerpen. Hierbij moeten leerlingen in een team projectmatig werken aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen.

Scholen voor topsporttalenten

Er zijn ook speciale scholen voor jongeren die aan topsport doen. Topsport Talentscholen geven normaal voortgezet onderwijs. Maar de school past het programma aan, zodat een kind ook veel kan sporten. Om een aangepast programma te volgen bij een Topsport Talentschool, heeft een leerling de talentstatus nodig. Deze sportstatussen worden verstrekt op basis van afgesproken prestatienormen tussen de betreffende sportbond en NOC*NSF.

Scholen voor toptalenten dans of muziek

Er zijn speciale scholen voor toptalenten dans en muziek. Deze scholen passen het programma aan zodat de leerling school en de hbo-vooropleiding met dans of muziek kan combineren. De scholen zijn bestemd voor leerlingen die een reëel perspectief hebben door te stromen naar een dans – of muziekopleiding op hbo-niveau.

Speciaal onderwijs en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Heeft uw kind specialistische of extra begeleiding nodig? Dan kunt u uw kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs of een school voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Speciaal onderwijs is bedoeld voor onder meer:

 • slechtziende, slechthorende, dove en blinde kinderen;
 • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
 • kinderen met gedragsproblemen.

School kiezen voor uw kind

Welke middelbare school u kiest voor uw kind hangt onder meer af van het schooladvies in groep 8. Op scholenopdekaart.nl leest u meer over alle scholen voor voortgezet onderwijs. Lees meer over een goede middelbare school kiezen voor uw kind.