Wat verdien ik als leraar in het voortgezet onderwijs?

Een leraar in het voortgezet onderwijs verdient tussen € 3.500 en € 7.190 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao voortgezet onderwijs (cao vo).

Schalen, tredes en beloningen in het voortgezet onderwijs

Bij elke salarisschaal en trede hoort een salarisbedrag. Deze bedragen staan in de cao voortgezet onderwijs. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit:

  • salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • toelagen die iedere leraar krijgt.

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao vo 2022. 

Schaal Salaristrede Maandsalaris  Beloning op maandbasis
Schaal, treden en totale beloning in het voortgezet onderwijs vanaf 1 juli 2022
LB Start € 3.001 € 3.500
LB Na 10 jaar € 4.122 € 4.800
LB Maximum € 4.573 € 5.460
LC Start € 3.019 € 3.530
LC Na 10 jaar € 4.755 € 5.540
LC Maximum € 5.329 € 6.340
LD Start € 3.031 € 3.530
LD Na 10 jaar € 5.284 € 6.150
LD Maximum € 6.059 € 7.190

Gemiddelde beloning leraren voortgezet onderwijs

Gemiddeld verdienen leraren in het voortgezet onderwijs zo’n € 5.560 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.

Eenmalige extra beloning in 2022

Medewerkers die op 1 juli 2022 in dienst waren, krijgen eenmalig € 500 (bruto, bij een fulltime contract). Deze extra beloning is niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. Ook in de berekening van de gemiddelde beloning is deze extra uitkering niet meegeteld.

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal LB, LC of LD valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft. Elke schaal bestaat uit 12 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in?  Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever. De werkgever kijkt daarbij onder meer naar uw leeftijd en werkervaring. Dit geldt ook als u wel een lesbevoegdheid heeft, maar langere tijd niet voor de klas heeft gestaan.

Meer informatie over de cao vo

In het onderwijs gaan sociale partners over de cao-afspraken. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals de VO-raad en de vakbonden. Meer informatie over de cao vo vindt u bij deze vertegenwoordigers.

Vragen over leraar worden

Meer informatie over werken in het onderwijs of persoonlijk advies? Neem contact op met het Onderwijsloket.