Mobiele telefoons niet toegestaan in de klas

Mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches mogen vanaf 1 januari 2024 niet meer in de klas op de middelbare school. Mobiele telefoons leiden af en zorgen ervoor dat leerlingen slechter presteren. Scholen moeten hier zelf afspraken over maken met leraren, ouders en leerlingen zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. 

Mobiele telefoons slecht voor leerprestaties

Er is steeds meer bewijs dat mobiele telefoons in de les schadelijk zijn. Leerlingen kunnen zich minder concentreren en hun prestaties lijden eronder. Daar moeten we leerlingen tegen beschermen. Daarom mogen mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches vanaf 1 januari 2024 niet meer in de klas.

Uitzonderingen voor toestaan mobiele telefoons

Als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, zijn ze wel toegestaan. Leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon mogen deze wel gebruiken. Bijvoorbeeld om medische redenen of door een beperking. Scholen moeten hiervoor zelf regels afspreken met leraren, ouders en leerlingen. 

Scholen werken afspraken verder uit

De komende tijd werken de vertegenwoordigers van leraren, leerlingen en schoolbesturen de afspraak verder uit. Na de zomervakantie kunnen leraren, leerlingen en hun ouders met elkaar bespreken hoe dit er op hún school precies gaat uitzien, zodat zij dit op 1 januari 2024 hebben geregeld. Scholen kunnen hierbij ook gebruikmaken van de handreiking ‘Schoolbeleid voor smartphones’ van Kennisnet.

Na de zomer wordt een besluit genomen of de afspraken ook voor basisscholen gaan gelden. Voor het speciaal onderwijs wordt gewerkt aan aparte afspraken.