Gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan in de klas

Mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches mogen in 2024 niet meer gebruikt worden in de klas. Mobiele telefoons leiden af en zorgen ervoor dat leerlingen slechter presteren. Scholen moeten hier zelf afspraken over maken met leraren, ouders en leerlingen zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. 

Scholen werken afspraken verder uit

  • Sinds 1 januari 2024 is het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op middelbare scholen. 
  • Vanaf het nieuwe schooljaar (2024-2025) is het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op basisscholen en het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. 

Scholen moeten zelf met leraren, leerlingen en hun ouders afspraken maken hoe dit er op hún school precies uit gaat zien. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van de handreiking ‘Schoolbeleid voor smartphones’ van Kennisnet.

Op de website van Kennisnet staat ook een stappenplan voor een helder smartphonebeleid. De VO-raad ondersteunt scholen ook bij het smartphonebeleid.

Mobiele telefoons slecht voor leerprestaties

Er is steeds meer bewijs dat mobiele telefoons in de les schadelijk zijn. Leerlingen kunnen zich minder concentreren en hun prestaties lijden eronder. Daar moeten we leerlingen tegen beschermen. Daarom is het niet-educatief gebruik van mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches in 2024 niet meer toegestaan in de klas.

Uitzonderingen voor toestaan mobiele telefoons

Als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, zijn ze wel toegestaan. Bijvoorbeeld in een les over mediawijsheid. En leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon mogen deze wel gebruiken. Bijvoorbeeld om medische redenen of door een beperking.

In het speciaal onderwijs kunnen deze afspraken betekenen dat mobiele telefoons vaker dan op andere scholen toch in de klas gebruikt zullen worden. Het is belangrijk dat deze scholen met hun medewerkers, ouders en leerlingen goede afspraken maken zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag.