Documenten - Voortgezet onderwijs

643 documenten over Voortgezet onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over afschaffing fusietoets funderend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de afschaffing van de fusietoets...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-04-2018

Beantwoording Kamervragen over predicaat Excellente School

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2018

Antwoorden Kamervragen over predicaat Excellente School

Antwoorden van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-04-2018

Kamerbrief over verminderen lesuren voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de ruimte die de wet- en regelgeving...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2018

Kamerbrief met reactie op Staat van het Onderwijs 2016-2017

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-04-2018

Kamerbrief over examencontracten in het vo en vavo

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over examencontracten in het vo (voortgezet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-04-2018

Aanbiedingsbrief bij reactie op schriftelijk overleg voortgangsrapportage regelluwe scholen

Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) bij de reactie op het schriftelijk overleg over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2018

Kamerbrief over uitstel beantwoording schriftelijke vragen aanmeldbeleid Den Bosch

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) verzoekt de Tweede Kamer om uitstel voor de beantwoording van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-04-2018

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs (Nota van wijziging)

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 28-03-2018

Aanbiedingsbrief bij wetswijziging van Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES

Minister Slob (OCW) stuurt de Tweede Kamer de wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-03-2018