Documenten - Voortgezet onderwijs

683 documenten over Voortgezet onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over hoe gevolg is gegeven aan diverse moties en toezeggingen voor...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Aanbieding bijgestelde onderzoekskaders onderwijsinspectie en verslagen overleg met vertegenwoordigers onderwijsveld

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer, mede namens minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Kamerbrief over Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2018

Video Cao in het onderwijs

In deze video wordt uitgelegd hoe de cao in het onderwijs tot stand komt. Waarover wordt onderhandeld en wie voeren die...

Video | 04-07-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Veel trots, weinig kennis'

Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van de leden Van Haersma Buma (CDA) en Pechtold (D66) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-07-2018

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

Onderzoekskader van de onderwijsinspectie voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs.

Rapport | 01-07-2018

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

Onderzoekskader 2017 van de onderwijsinspectie voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Rapport | 01-07-2018

Brainport nationale actieagenda

Om de mainport-status van de regio Eindhoven verder uit te werken hebben Rijk en regio gezamenlijk deze langjarige Brainport...

Rapport | 01-07-2018

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

Onderzoekskader 2017 van de onderwijsinspectie voor het toezicht op het voortgezet onderwijs.

Rapport | 01-07-2018

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

Onderzoekskader van de onderwijsinspectie voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Rapport | 01-07-2018