Documenten - Voortgezet onderwijs

853 documenten over Voortgezet onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Het besluit bevat nadere regels over de inrichting, examinering en bekostiging van en deelname aan  het voortgezet onderwijs.

Kamerstuk | 04-02-2021

Kamerbrief TK over voorhang besluit bekostiging en deelname voortgezet onderwijs

Minister Slob stuurt het ontwerpbesluit voor nadere regels over de inrichting, examinering en bekostiging van en deelname aan  ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-02-2021

Kamerbrief EK over voorhang besluit bekostiging en deelname voortgezet onderwijs

Minister Slob stuurt het ontwerpbesluit voor nadere regels over de inrichting, examinering en bekostiging van en deelname aan  ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-02-2021

Aanbiedingsbrief bij tussenadviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie

Minister Van Engelshoven stuurt het 1e en het 2e tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk | 04-02-2021

Tussenadvies 2 Kaders voor de toekomst

Het 2e tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie gaat over de concept-werkopdracht aan SLO nationaal ...

Kamerstuk | 04-02-2021

Tussenadvies 1 Kaders voor de toekomst

Het rapport bevat adviezen van van de wetenschappelijke Curriculumcommissie over curriculumherziening in het onderwijs.

Kamerstuk | 04-02-2021

Servicedocument voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19 - versie 23 januari en aanvulling 3 februari

Dit servicedocument geeft schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs handvatten bij de uitvoering van de landelijke ...

Publicatie | 03-02-2021

Beantwoording vragen SO voorhang bekostiging in het vo

Minister Slob beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-01-2021

Aanbiedingsbrief bij antwoorden SO voorhang bekostiging VO

Minister Slob stuurt zijn reactie op de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over ...

Kamerstuk | 26-01-2021

Besluit op Wob-verzoek over kwaliteitsonderzoek School voor Persoonlijk Onderwijs Utrecht

Verzoek om informatie over het kwaliteitsonderzoek School voor Persoonlijk Onderwijs Utrecht betreffende het rapport van 17 ...

Wob-verzoek | 25-01-2021