Documenten - Voortgezet onderwijs

945 documenten over Voortgezet onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over voornemen tot aanwijzing vervanging bestuur Cornelius Haga Lyceum

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot aanwijzing vervanging bestuur Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2019

Brief aan Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland

Brief over het voornemen tot het geven van een aanwijzing.

Brief | 11-07-2019

Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel

Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over sociale veiligheid onderwijspersoneel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2019

Kamerbrief over voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019

Kamerbrief over hoe de kwaliteit van het onderwijs in Caribisch Nederland verbeterd wordt

Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019

Dashboard sectorakkoord VO 2019

Dit dashboard geeft per hoofddoel de doelstellingen weer die zijn afgesproken in het geactualiseerde sectorakkoord VO, vertaald ...

Publicatie | 10-07-2019

Dashboard bestuursakkoord PO 2019

Dit dashboard geeft per hoofddoel de doelstellingen weer die zijn afgesproken in het geactualiseerde Bestuursakkoord PO, vertaald ...

Publicatie | 10-07-2019

Aanbiedingsbrief bij de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Kamerbrief schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Minister Slob brengt de Tweede Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen rondom een schooldiploma voor het praktijkonderwijs (pro) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Antwoorden Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd over de Schoolkostenmonitor 2018/2019 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 08-07-2019