Documenten - Voortgezet onderwijs

1.054 documenten over Voortgezet onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het voortgezet onderwijs

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij worden ook regionale rapporten ...

Rapport | 17-12-2019

Antwoorden verslag schriftelijk overleg over regionaal technisch vmbo

Minister Slob beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  over regionaal technisch vmbo.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019

Aanbiedingsbrief verslag schriftelijk overleg over regionaal technisch vmbo

Aanbiedingsbrief van minister Slob over de beantwoording van vragen over regionaal technisch vmbo.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019

Kamerbrief stand van zaken rekenen vo

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken betreft de toekomst van het rekenen in het voortgezet onderwijs. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019

Kamerbrief over de arbeidsmarkt voor leraren 2019

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt voor leraren 2019.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019

Kamerbrief met verslag OJCS-Raad 8 en 21 november 2019 Eerste Kamer

Minister Van Engelshoven stuurt een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCSRaad) van 8 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019

Kamerbrief Tweede Kamer Verslag OJCS-Raad 8 en 21 november 2019

Minister Van Engelshoven stuurt een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCSRaad) van 8 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019

Informatiebijeenkomst totaalpakket vereenvoudiging bekostiging vo

Presentatie en verslag van de informatiebijeenkomsten met betrekking tot de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet ...

Publicatie | 13-12-2019

Memorie van antwoord wetsvoorstel afschaffen fusietoets funderend onderwijs

Minister Slob gaat in op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het primair ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 13-12-2019

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord afschaffen fusietoets

Minister Slob stuurt de memorie van antwoord over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet ...

Kamerstuk | 13-12-2019