Documenten - Voortgezet onderwijs

945 documenten over Voortgezet onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over het Besluit register onderwijsdeelnemers

Minister Van Engelshoven stuurt de Eerste Kamer een reactie op vragen inzake het Besluit register onderwijsdeelnemers.

Kamerstuk: Kamervragen | 05-07-2019

Kamerbrief over schriftelijk Overleg betreft de toekomst van rekenen in het vo en mbo

Minister Van Engelshoven biedt haar reactie naar aanleiding van de vragen van de vaste commissie van OCW over de toekomst van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019

Kamerbrief over grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd.

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019

Kamerbrief met analyse naar aanleiding van de eerste tussenrapportage over 10-14- onderwijs

Minister Slob biedt een analyse aan naar aanleiding van de eerste tussenrapportage over 10-14- onderwijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Kamerbrief met reactie op brief over het niet handelen in de geest van het nog niet aangenomen wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Minister Slob biedt zijn reactie aan, op verzoek van de vaste commissie van OCW, op een brief over het niet handelen in de geest ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en andere wettten

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 02-07-2019

Aanbiedingsbrief bij nota nav verslag in verband met afschaffen fusietoets

Minister Slob stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Wet op het primair ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 02-07-2019

Beantwoording Kamervragen over het onderwijsboek Geobas 7

Minister Slob beantwoordt vragen over het onderwijsboek Geobas 7

Kamerstuk: Kamervragen | 02-07-2019

Kamerbrief afronding eindexamen 2019 voor leerlingen Calvijn College

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de afronding eindexamen 2019 voor leerlingen Calvijn College.

Kamerstuk | 01-07-2019

Goedgekeurde plannen voortgang sterk techniekonderwijs

Goedgekeurde plannen voortgang sterk techniekonderwijs.

Publicatie | 01-07-2019