Documenten - Voortgezet onderwijs

945 documenten over Voortgezet onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over belevingsonderzoek onder leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2019

1e deelbesluit Wob-verzoeken Cornelius Haga Lyceum

1e deelbesluit op verzoeken om informatie over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet ...

Wob-verzoek | 18-06-2019

Kamerbrief over 1e deelbesluit Wob-verzoeken Cornelius Haga Lyceum

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het 1e deelbesluit op de verzoeken om documenten over het Cornelius Haga Lyceum. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2019

Kamerbrief over stand van zaken uitslagbepaling eindexamen bij het Calvijn College

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken inzake de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2019

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering.

Minister Slob beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vragen van de Kamerleden Becker en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2019

Beantwoording Kamervragen over weeffout in de wet op financiering van het Passend onderwijs

Minister Slob beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Rog en Slootweg (beiden CDA) over weeffout in de wet op ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-06-2019

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over leerlingen die worden uitgeschreven op school

Minister Slob schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) niet kan beantwoorden binnen de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-06-2019

Kamerbrief over examens op Aruba, Bonaire en Curaçao

Minister Slob beantwoordt vragen over examens op Aruba, Bonaire en Curaçao.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019

Beantwoording Kamervragen over duurzame versterking kwaliteit funderend onderwijs

Minister Slob reageert op vragen en opmerkingen over zijn brief van 22 februari 2019. Deze brief ging over duurzame versterking ...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-06-2019

Kamerbrief over vorming beroepsorganisatie voor belangenbehartiging en verbeteren imago leraren

Minister Slob stuurt een brief over de ondersteuning door de overheid bij de vorming van een beroepsorganisatie voor leraren. Een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2019