Ventilatie in schoolgebouwen

Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid van leerlingen en leraren. Goede ventilatie in schoolgebouwen helpt ook tegen verspreiding van virussen. Scholen kunnen op een aantal manieren de ventilatie verbeteren.

Let op: De informatie op deze pagina geldt voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs.

Schoolgebouwen moeten gezond binnenklimaat hebben

U moet als schoolbestuur zorgen dat uw schoolgebouwen voldoen aan de bestaande wettelijke normen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen voor een gezond binnenklimaat. Goede ventilatie is een onderdeel van een gezond binnenklimaat.

Ondersteuning voor scholen voor goede ventilatie

Om scholen te ondersteunen bij goede ventilatie heeft de Rijksoverheid, in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad en VNG, een reeks van maatregelen getroffen om de ventilatie op scholen te verbeteren. 

Handreikingen en hulpteams Ventilatie

Op Ventilatiehulp.nl kunnen scholen de Handreiking optimaal ventileren op scholen (pdf, 1,2 MB) downloaden. Hierin is te lezen hoe scholen de luchtkwaliteit in klaslokalen kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door slimmer gebruik te maken van bestaande ventilatievoorzieningen.

Heeft u als schoolbestuur (of gemeente) behoefte aan extra hulp en advies? Dan kunt u  terecht bij de helpdesk en hulpteams van Ruimte-OK. Bellen kan ook: 0800 - 022 44 02.

Geld voor aanschaf CO2-meters

Scholen hebben hiervoor middelen gekregen voor de aanschaf van CO2-meters. Het is belangrijk dat scholen in elk lokaal de hoeveelheid kooldioxide kunnen meten, zodat docenten daarnaar kunnen handelen door te ventileren of te luchten.  Er wordt momenteel gewerkt aan een CO2-meterverplichting voor alle klaslokalen.

Ruimte-OK heeft voor scholen een handreiking over dit onderwerp gemaakt. Daarin staat hoe je een CO2-meter moet gebruiken (pdf, 1,7 MB)  en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft.

Maatwerkregeling ventilatie op scholen gestopt

Sinds 30 april 2023 is de ‘Maatwerkregeling ventilatie op scholen’ gestopt. Met deze regeling konden schoolbesturen subsidie aanvragen om de ventilatie op scholen te verbeteren (en energiebesparende maatregelen te treffen). Voor de regeling was €140 miljoen beschikbaar. De regeling is volledig uitgeput. Er is vooralsnog geen verlenging of opvolging van de regeling voorzien.

SUViS-regeling gestopt

De maatwerkregeling was (deels) de opvolger van de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUViS). De SUViS-regeling was een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Deze regeling is op 30 april 2022 gestopt.