Documenten - Basisonderwijs

636 documenten over Basisonderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Antwoord op Kamervraag over uitsluiting mbo-ers

Reactie van minister Van Engelshoven (OCW) op het bericht in het NRC van 1 juni 2018 over uitsluiting van mbo-ers omdat zij...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-06-2018

Antwoord op Kamervraag over consequenties aanhoudende tekorten aan opgeleide technici voor de economie

Kamerstuk: Kamervragen | 18-06-2018

Kamerbrief over het Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen, en enkele bijbehorende rapporten

Staatssecretaris Keijzer (EZK), minister Van Engelshoven (OCW), minister Koolmees (SZW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018

Actualisatie Bestuursakkoord PO

Geactualiseerd bestuursakkoord tussen minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en het Primair Onderwijs (PO-raad).

Kamerstuk | 15-06-2018

Kamerbrief over aanbieding geactualiseerde bestuursakkoord Primair Onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief over de aanbieding van het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-06-2018

Voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de voortgangsrapportage...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-06-2018

Aanbiedingsbrief verlenging Subsidieregeling andere eindtoetsen PO

Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) aan de Tweed Kamer over verlenging...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2018

Beantwoording Kamervragen over een bericht dat een openbare school de lesinhoud aanpast aan de ramadan

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Beertema, Wilders en De Graaf...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-06-2018

Besluit wijziging bekostiging godsdienstonderwijs openbare scholen

Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van...

Besluit | 06-06-2018

Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Regeling van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor...

Regeling | 06-06-2018