Documenten - Basisonderwijs

850 documenten over Basisonderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse aangenomen moties en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2019

Toespraak van minister Van Engelshoven bij diploma-uitreiking pabo Inholland

Minister Van Engelshoven sprak tijdens de diploma-uitreiking op pabo Inholland, op 11 juli 2019.

Toespraak | 11-07-2019

Kamerbrief over Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland

Minister Slob informeert de Tweede Kamer om in plaats van de gemeenteraad van de gemeente Westland de beslissing te nemen over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2019

Besluit tot indeplaatsstelling

Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland.

Besluit | 11-07-2019

Kamerbrief over voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019

Kamerbrief over hoe de kwaliteit van het onderwijs in Caribisch Nederland verbeterd wordt

Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019

Dashboard sectorakkoord VO 2019

Dit dashboard geeft per hoofddoel de doelstellingen weer die zijn afgesproken in het geactualiseerde sectorakkoord VO, vertaald ...

Publicatie | 10-07-2019

Dashboard bestuursakkoord PO 2019

Dit dashboard geeft per hoofddoel de doelstellingen weer die zijn afgesproken in het geactualiseerde Bestuursakkoord PO, vertaald ...

Publicatie | 10-07-2019

Kamerbrief over uitvoering moties experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

Minister Slob stuurt een brief over de uitvoering van verschillende Tweede-Kamermoties bij het experiment met flexibele ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019

Beantwoording Kamervragen over het Besluit register onderwijsdeelnemers

Minister Van Engelshoven stuurt de Eerste Kamer een reactie op vragen inzake het Besluit register onderwijsdeelnemers.

Kamerstuk: Kamervragen | 05-07-2019