Documenten - Basisonderwijs

1.496 documenten over Basisonderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Nu zijn ook regionale rapporten voor...

Rapport | 18-01-2018

Kamerbrief met reactie op petitie kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland

Minister Van Engelshoven (OCW) geeft de Kamer haar reactie op de petitie van de heer Kromhout te Weesp over het belang van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2018

Beantwoording Kamervragen over transparantie bij samenwerkingsverbanden

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-01-2018

Dashboard bestuursakkoord po 2017

Dit document beschrijft de voortgang op de doelstellingen die zijn afgesproken in het bestuursakkoord voor het basisonderwijs.

Rapport | 22-12-2017

Dashboard sectorakkoord vo 2017

Dit document beschrijft de voortgang op de doelstellingen die zijn afgesproken in het sectorakkoord voor het voortgezet onderwijs.

Rapport | 22-12-2017

Kamerbrief over tussenevaluatie sectorakkoorden funderend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de voortgang die is geboekt op de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-12-2017

Rapportage Examenmonitor VO 2017 (DUO)

Bijlage bij Kamerbrief over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2017

Rapport | 21-12-2017

Aanbiedingsbrief met reactie op brief van sectorraden Lerarenregister

Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) met een reactie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2017

Kamerbrief over reactie op onderzoeksrapport Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft zijn reactie op het onderzoeksrapport Zicht op vroeg...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2017

Kamerbrief over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2017

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over toetsing en examinering in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2017