Documenten - Basisonderwijs

984 documenten over Basisonderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief met verslag OJCS-Raad 8 en 21 november 2019 Eerste Kamer

Minister Van Engelshoven stuurt een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCSRaad) van 8 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019

Kamerbrief Tweede Kamer Verslag OJCS-Raad 8 en 21 november 2019

Minister Van Engelshoven stuurt een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCSRaad) van 8 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019

Memorie van antwoord wetsvoorstel afschaffen fusietoets funderend onderwijs

Minister Slob gaat in op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het primair ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 13-12-2019

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord afschaffen fusietoets

Minister Slob stuurt de memorie van antwoord over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet ...

Kamerstuk | 13-12-2019

Kamerbrief over de diverse thema’s uit het Zevenpuntenplan

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de diverse thema’s uit het Zevenpuntenplan.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-12-2019

Kamerbrief over de tussenrapportage 10-14-onderwijs

Minister Slob stuurt de 2e tussenrapportage aan van de monitor van 10-14-onderwijs naar de Tweede Kamer. Hij bespreekt daarbij de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2019

Kamerbrief over aanbieding 1-meting bewegingsonderwijs so-pro

Minister Bruins biedt de de rapportage 1-meting bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs aan de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2019

Eindrapport Inzicht besteding prestatieboxmiddelen po

Het rapport bespreekt de bestedingen van de middelen uit de prestatiebox voor het basisonderwijs.

Rapport | 10-12-2019

Kamerbrief met kabinetsreactie op verbetervoorstellen voor curriculum basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Minister Slob geeft de Kabinetsreactie op de voorstellen voor verbetering van het curriculum van het basisonderwijs en voortgezet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-12-2019

Kamerbrief bij Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs

Minister Slob stuurt het rapport over het schoolvak Fries in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-12-2019