Antwoorden feitelijke vragen over de Staat van het Onderwijs 2024

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op feitelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 17 april 2024. Deze ging over de Staat van het Onderwijs 2024 en de beleidsreactie daarop. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Antwoorden feitelijke vragen over de Staat van het Onderwijs 2024