Toetsen basisschool: verplicht ontwikkeling leerling volgen

Scholen zijn verplicht de ontwikkeling van hun leerlingen te volgen, vanaf het moment dat zij op school beginnen. Scholen moeten daarom een leerlingvolgsysteem (LVS) in groep 3 tot en met 8 gebruiken. Daarnaast is de doorstroomtoets in groep 8 verplicht. Scholen mogen daarnaast aanvullende toetsen afnemen. In groep 1 en 2 bepalen scholen zelf hoe ze de ontwikkeling van kleuters volgen.

Verplicht: LVS-toetsen en doorstroomtoets

Om de ontwikkeling van hun leerlingen te volgen, moeten scholen een LVS voor taal en rekenen gebruiken. In een LVS houdt de school de ontwikkeling bij van hun leerlingen, vanaf het moment dat die op school beginnen.

Scholen zijn verplicht in het LVS in ieder geval gebruik te maken van erkende LVS-toetsen voor taal en rekenen. Dit geldt voor groep 3 tot en met 8.

Scholen bepalen daarnaast zelf hoeveel erkende LVS-toetsen zij inzetten en in welke groepen ze dat doen. Zij moeten kunnen laten zien hoe zij de ontwikkeling van een leerling volgen. Zodat zij het onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op wat leerlingen nodig hebben.

Tot slot zijn scholen verplicht om in groep 8 de doorstroomtoets af te nemen. De doorstroomtoets is een laatste check om informatie in te winnen voor het schooladvies voor de middelbare school. 

Scholen hebben ruimte hoe ze ontwikkeling van leerlingen volgen

Scholen hebben veel ruimte om te bepalen hoe zij hun leerlingen volgen. Zij kunnen zelf besluiten hoeveel erkende LVS-toetsen ze inzetten en wanneer ze dat doen. Sommige toetsen maken onderdeel uit van een LVS, zoals de leestoetsen (AVI) en de 3 minutentoets (DMT). De school mag zelf kiezen welke LVS-toets een leerling maakt.

Scholen kunnen naast erkende LVS-toetsen ook aanvullende toetsen gebruiken. Dit kan voor een hele groep of voor één leerling. Scholen mogen gebruik maken van bijvoorbeeld:

  • methodegebonden toetsen: dit zijn de toetsen die horen bij de verschillende lesmethodes;
  • drempelonderzoeken;
  • entreetoetsen;
  • intelligentietests;

Scholen gebruiken daarnaast ook andere middelen om de ontwikkeling van hun leerlingen te volgen, bijvoorbeeld:

  • observaties;
  • opdrachten;
  • portfolio’s;

Scholen bepalen zelf hoe ze ontwikkeling van kleuters in groep 1 en 2 volgen

Scholen moeten de ontwikkeling van hun kleuters volgen. Scholen bepalen zelf hoe ze dat doen. Kleuters in groep 1 en 2 maken geen verplichte toetsen. Een school kan kleuters bijvoorbeeld volgen, door ze te observeren.