Hoe legt de basisschool de ontwikkeling van mijn kind vast?

De school legt de ontwikkeling van uw kind vast in het leerlingvolgsysteem (LVS), het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school de voortgang en resultaten bij. Niet alleen van uw kind, maar ook van de groep van uw kind en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Er zijn verschillende leerlingenvolgsystemen. In een LVS schrijft de school onder andere resultaten van toetsen op. Dat zijn schoolse toetsen (met  opdrachten) of andere hulpmiddelen (observatie-instrumenten). Al deze testen heten LVS-toetsen. Scholen mogen zelf bepalen met welk leerlingvolgsysteem zij werken. Ook mogen zij zelf bepalen welke LVS-toetsen zij gebruiken, bij welke groepen zij dat doen en welke informatie zij opslaan.

Op dit moment zijn deze LVS-toetsen van de volgende aanbieders goedgekeurd:

 • Boom test onderwijs
  • Spelling Woorden en Werkwoorden (groep 3 t/m 8)
  • Technisch lezen Tekst (groep 3 t/m 8)
  • Technisch lezen Woorden (groep 3 t/m 8)
  • PI-dictee (groep 3 t/m 8)
  • Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8)
  • Hoofdrekenen (groep 3 t/m 8)
  • Rekenen-wiskunde (groep 3 t/m 8)
  • Rekenen-wiskunde Contextrijk (groep 6 t/m 8)
 • Bureau ICE:
  • Technisch lezen (groep 3 t/m 8)
  • Lezen (groep 4 t/m 8)
  • Taalverzorging (groep 6 t/m 8)
  • Rekenen (groep 3 t/m 8)
 • Cito BV:
  • Drie-Minuten-Toets
  • AVI
  • Kleuter in Beeld – Taal (groep 1 en 2)
  • Kleuter in Beeld – Rekenen (groep 1 en 2)
  • Kleuter in Beeld – Motoriek voor Kleuters (groep 1 en 2)
  • Leerling in Beeld – Taalverzorging (groep 3 t/m 8)
  • Leerling in Beeld – Begrijpend lezen (groep 3 t/m 8)
  • Leerling in Beeld  - Rekenen (groep 3 t/m 8)
 • Diataal:
  • Diatekst (groep 3 t/m 8)
  • Diawoord (groep 3 t/m 8)
  • Diaspel (groep 3 t/m 8)
  • Diacijfer (groep 3 t/m 8)
 • CED-groep:
  • Sociale Competentie Observatie Lijst (groep 1 t/m 8)

Observatie van kleuters

Vanaf 2023 maken scholen geen gebruik meer van schoolse testen met opgavenboekje, pen en papier om de ontwikkeling te volgen van kleuters. Ze moeten dan aan de hand van observaties bekijken hoe hun kleuters zich ontwikkelen en leren. Hiervoor kunnen scholen gebruik maken van verschillende observatie-instrumenten. Dit staat in de wet doorstroomtoetsen primair onderwijs. Deze wet is in februari 2022 aangenomen door het parlement.

Voor scholen hoeft er niets te veranderen, als zij geen gebruik maken van schoolse toetsen bij kleuters. De school bepaalt door hun ervaring met het kind welk observatie-instrument zij kiezen. Verder kunnen net als andere leerlingvolgsystemen ook observatie-instrumenten voor kleuters geaccepteerd worden. Scholen beslissen zelf of zij geaccepteerde observatie-instrumenten voor hun kleuters gebruiken.

Lees meer in: nieuwsbericht Geen toetsen meer voor kleuters.

Schoolrapport

Op de meeste basisscholen krijgen kinderen elk jaar 3 rapporten. Scholen bepalen zelf hoe ze dit doen. Ze geven per vak een cijfer, of beschrijven in woorden hoe het met uw kind gaat op school.

Onderwijskundig rapport (OKR)

Gaat uw kind naar een andere basisschool of naar het voortgezet onderwijs? Dan maakt de basisschool een onderwijskundig rapport (OKR). In het OKR beschrijft de school onder meer:

 • resultaten;
 • ontwikkeling;
 • gedrag;
 • verzuim.

Ook adviseert de school in het OKR of uw kind extra hulp nodig heeft.

De basisschool moet u informeren over de inhoud van het OKR. U mag de gegevens in het OKR ook bekijken. En u mag de school vragen om er opmerkingen erbij te zetten.

Schooladvies en doorstroomtoets in OKR

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat dan staat in het OKR ook het schooladvies en het resultaat van de verplichte doorstroomtoets. De gegevens voor het advies baseert de school op het leerlingvolgsysteem. Ook resultaten van andere toetsen en observaties in de klas tellen mee. Het schooladvies voor de toelating op de middelbare school gaat uit van de algemene ontwikkeling van uw kind over de afgelopen jaren.