Hoe legt de basisschool de prestaties van mijn kind vast?

De school legt de schoolprestaties van uw kind vast in het leerlingvolgsysteem (LVS), het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van uw kind, maar ook van de groep van uw kind en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Er bestaan verschillende leerlingvolgsystemen. Scholen mogen zelf bepalen met welke toetsen en met welk LVS zij werken. LVS-toetsen moeten zijn goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO

Op dit moment zijn de LVS-toetsen van twee aanbieders goedgekeurd. Dat zijn het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs en het Boom leerlingvolgsysteem.

Vanaf augustus 2022 kunnen scholen voor het volgen van de ontwikkeling van kleuters geen gebruik meer maken van toetsen met opgavenboekje, pen en papier. Vanaf dan moeten scholen aan de hand van observaties (via spelletjes of gesprekken) nagaan hoe hun kleuters er voor staan. Ook deze alternatieve instrumenten moeten door de Expertgroep zijn goedgekeurd. Zie ook: nieuwsbericht Geen toetsen meer voor kleuters.

Schoolrapport

Op de meeste basisscholen krijgen kinderen 3 keer per jaar een rapport. Scholen bepalen zelf hoe ze dit doen. Ze kunnen per vak een cijfer geven, of in woorden beschrijven hoe het met uw kind gaat op school.

Onderwijskundig rapport (OKR)

Gaat uw kind naar een andere basisschool of naar het voortgezet onderwijs? Dan maakt de basisschool een onderwijskundig rapport (OKR). In het OKR beschrijft de school onder meer:

  • resultaten;
  • ontwikkeling;
  • gedrag;
  • verzuim.

Ook wordt duidelijk of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

De basisschool moet u informeren over de inhoud van het OKR. U kunt de school vragen om opmerkingen aan het rapport toe te voegen.

Schooladvies en eindtoets in OKR

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Dan bevat het OKR ook het schooladvies en het resultaat van de verplichte eindtoets. De gegevens voor het advies baseert de school op het leerlingvolgsysteem. Ook resultaten van andere toetsen en observaties in de klas tellen mee.

Privacy in het onderwijs

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kind.