Schooladvies toelating voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school.

Schooladvies in groep 8

Leerlingen in groep 8 krijgen het schooladvies voor de middelbare school. De school brengt eerst een voorlopig advies uit. Vervolgens maken de leerlingen de doorstroomtoets. Uit de toets volgt het toetsadvies. De leerling krijgt dan het definitieve advies en meldt zich met dit advies bij de middelbare school.

Voorlopig schooladvies, toetsadvies en definitief advies

Schooladvies: voor 1 of 2 schooltypes

De basisschool kan een schooladvies voor 1 schooltype (enkelvoudig) of voor 2 schooltypes (meervoudig) geven.

De mogelijke schooladviezen zijn:

 • praktijkonderwijs;
 • vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb);
 • vmbo bb/vmbo kb;
 • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb);
 • vmbo kb/vmbo gl-tl;
 • vmbo gemengde/ theoretische leerweg (vmbo gl-tl);
 • vmbo gl-tl/havo;
 • havo;
 • havo/vwo;
 • vwo.

Een middelbare school mag een basisschool niet vragen om een schooladvies voor 1 schooltype te geven.

Bijstelling van het schooladvies

Komt uit de doorstroomtoets een hoger advies dan het voorlopig advies van de basisschool? De school stelt het advies dan bij naar het niveau dat uit de doorstroomtoets komt (bijstelling van het schooladvies). Alleen als de school de bijstelling niet in het belang van de leerling vindt, dan kan de school besluiten dat het schooladvies blijft zoals het was. De school moet uitleggen waarom ze dit besluit neemt.

Zit er meer dan een half niveauverschil tussen het schooladvies en het toetsadvies? Dan kan de school ook besluiten om het schooladvies naar één van de tussengelegen niveaus bij te stellen. Ook dat moet de school motiveren.

Schooladvies praktijkonderwijs en advies bijstellen

Voor leerlingen met het schooladvies praktijkonderwijs gelden er andere regels. Heeft de leerling het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo-bb dan past de school het schooladvies niet aan.

Heeft de leerling het schooladvies praktijkonderwijs gekregen met een toetsadvies vmbo-bb/vmbo-kb of hoger? Dan stelt de school het advies wel bij. Tenzij de school dat niet in het belang van de leerling vindt. De school moet dan wel uitleggen waarom ze het advies niet aanpassen.

Bezwaar tegen schooladvies

Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht of directeur van de basisschool. Zijn zij niet tevreden over de uitkomst van de gesprekken dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Scholen moeten een aanpak hebben voor ouders die een klacht in willen dienen. Deze procedure staat in de schoolgids.

Handreiking helpt bij schooladvies

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelde samen met SLO en pilot-scholen de Handreiking schooladvisering. Deze handreiking helpt bij het opstellen van het schooladvies. Meer uitleg en informatie over het schooladvies staat op de website van SLO.

Middelbare school neemt advies basisschool over

Een middelbare school plaatst een leerling op basis van het schooladvies van de basisschool. De school moet bijvoorbeeld een leerling met een havo-advies minimaal op havo-niveau plaatsen. Heeft de school meerdere havo-klassen, zoals een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas? Dan bepaalt de school zelf in welk van deze klassen de leerling komt.

Plaatsingsadvies is uitleg bij schooladvies

Sommige basisscholen geven naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies mee aan de middelbare school. Bijvoorbeeld een schooladvies havo en een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo. Het plaatsingsadvies is een uitleg bij het schooladvies. De middelbare school kan er rekening mee houden bij het plaatsen van de leerling, maar dit hoeft niet.

Extra toetsen door middelbare school verboden

De middelbare school  mag leerlingen bij de toelating geen extra toetsen laten maken om hun niveau te bepalen. Ook mag de school de toelating niet onderbouwen met andere toetsen die leerlingen op de basisschool hebben gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. Een middelbare school mag een leerling bijvoorbeeld niet weigeren omdat de school de toetsscores te laag vindt.

De basisschool gebruikt deze gegevens wel voor het schooladvies.

Uitzondering: scholen waarvoor bijzondere kennis of vaardigheden nodig zijn

Middelbare scholen waarvoor leerlingen bijzondere kennis of vaardigheden nodig hebben vormen een uitzondering. Zoals een school met tweetalig onderwijs of een Topsport Talentenschool. Deze scholen mogen leerlingen wel extra toetsen of onderzoeken geven. Maar alleen om na te gaan of een leerling de bijzondere vaardigheden heeft die nodig zijn voor de school.

Toelating tot leerwegondersteuning of tot praktijkonderwijs

Het schooladvies praktijkonderwijs is geen automatische toelating tot het praktijkonderwijs (pro). Het geeft alleen aan dat het pro naar inschatting van de basisschool het best bij de leerling past. Voor toelating tot het pro is naast een schooladvies ook een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. 

Geeft een basisschool bijvoorbeeld het schooladvies ‘vmbo met leerwegondersteuning (lwoo)’? Dan is het deel ‘met lwoo’ geen onderdeel van het schooladvies. Het geeft alleen aan dat de school verwacht dat de leerling leerwegondersteuning nodig heeft op het vmbo.

Ook passende plek voor leerling die ondersteuning nodig heeft

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld leerlingen met:

 • een lichamelijke handicap;
 • een verstandelijke beperking;
 • een langdurige of chronische ziekte;
 • een gedragsprobleem;
 • een leerstoornis.

Een middelbare school kan zelf niet altijd de extra steun bieden. In dat geval moet de school een andere school zoeken voor de leerling. Een school moet een leerling die extra ondersteuning nodig heeft altijd een passende plek bieden. Dit heet de zorgplicht in passend onderwijs.