Welke gegevens bewaart de basisschool over mijn kind?

De basisschool bewaart verschillende gegevens over uw kind in een leerlingdossier, zoals de leerresultaten. U en de school mogen deze gegevens inzien. In speciale gevallen mogen anderen dat ook, zoals in een noodsituatie of bij een vermoeden van kindermishandeling.

Leerlinggegevens

De basisschool houdt van elke leerling een leerlingdossier bij. Daarin bewaart de school:

 • gegevens over inschrijving en uitschrijving;
 • gegevens over afwezigheid;
 • adresgegevens.

Ook de volgende gegevens mag de school bewaren:

 • gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind;
 • gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor eventuele speciale begeleiding of voorzieningen;
 • gegevens over de ondersteuningsbehoefte, als uw kind die heeft.

Bewaren leerlinggevens

De basisschool mag de meeste gegevens nog 2 jaar bewaren, nadat uw kind van school is gegaan. De basisschool moet langer bewaren:

 • gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na vertrek);
 • gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek).
 • adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.

Inzage en correctie leerlinggegevens

Als ouder heeft u het recht om de gegevens over uw kind in te zien (inzagerecht). U maakt hiervoor een afspraak met de school. Terwijl u de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig. Als ouder heeft u ook correctierecht. U kunt de school vragen verkeerde gegevens in het leerlingdossier van uw kind te verbeteren of te verwijderen.

Heeft u geen ouderlijk gezag meer, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Ook dan moet de school u inzage geven in de leerlinggegevens over uw kind. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek. U moet dan zelf de directeur van de school om deze informatie vragen.

Inzage leerlinggegevens door anderen

Soms is de school verplicht om informatie over uw kind aan bepaalde deskundigen te geven. Bijvoorbeeld aan:

 • medewerkers in het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo): wanneer uw kind de basisschool verlaat;
 • hulpverleners: bijvoorbeeld bij noodsituaties of vermoedens van kindermishandeling;
 • Inspectie van het Onderwijs (IvhO).

In andere gevallen moet u als ouder eerst toestemming geven.

Advies over gebruik persoonsgegevens

Advies over het gebruik van de persoonsgegevens van uw kind op school krijgt u bij de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.

Privacy in het onderwijs

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kind.