Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 is de naam van de eindtoets veranderd naar de ‘doorstroomtoets’. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf dit schooljaar al vanaf eind januari een doorstroomtoets. En ze melden zich eind maart aan voor de middelbare school. Hierdoor maken leerlingen met en zonder bijgesteld schooladvies even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po, die dit regelt, is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer.

Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en doorstroomtoets vervangt eindtoets

De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn de maatregelen, die vanaf schooljaar 2023-2024 gelden: 

 • De eindtoets in groep 8 heet voortaan de ‘doorstroomtoets’. Hierdoor is beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen, ook na de afname van de toets in groep 8.
 • Er is 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daarmee wil de overheid dat leerlingen evenveel kans maken op een plek op de school van hun voorkeur, die ook past bij het schooladvies.
 • Doordat er 1 aanmeldweek is, zijn de stappen van het schooladvies en de toets veranderd:
  • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken de doorstroomtoets tussen 29 januari en 18 februari.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.
  • Scholen mogen, als zij dat willen, in 2024 onder voorwaarden de aanmeldperiode  voor de centrale aanmeldweek verruimen. Deze verruiming is bedoeld om de aanmeldingen goed te kunnen verwerken en heeft geen invloed op de plaatsingskansen van de leerling. Ook kunnen scholen in uitzonderlijke gevallen leerlingen na de centrale aanmeldweek inschrijven, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
  • Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.
  • Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet of maar deels te verhogen. De school moet dat dan motiveren.
  • De Centrale Eindtoets stopt. Er zijn twee nieuwe doorstroomtoetsen. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.
  • Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van alle toetsen.
  • Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.
  • Er is 1 landelijke manier waarop het toetsresultaat van alle doorstroomtoetsen wordt berekend. Dat noemen we de normering. Doordat 1 landelijke normering wordt gebruikt, maakt het voor het resultaat van een leerling niet uit, welke doorstroomtoets de leerling maakt.

Mogelijk ander beeld bij de resultaten in 2024

Vanaf schooljaar 2023-2024 gelden bovenstaande veranderingen in de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Bij elkaar kunnen deze veranderingen ervoor zorgen dat de toetsresultaten er in schooljaar 2023-2024 anders uitzien dan in vorige jaren. De Inspectie van het Onderwijs houdt hiermee rekening in het toezicht.

Wat betekent de eerdere afname van de toets voor de betrouwbaarheid?

De toets in groep 8 wordt vanaf schooljaar 2023-2024 eerder afgenomen dan voorheen. Dat verandert niets aan de betrouwbaarheid van de toets. Ook als een leerling de toets in januari of februari maakt, krijgt de leerling een passend toetsadvies, dat de school meeneemt in het schooladvies voor de middelbare school.

Informatiebijeenkomsten doorstroomtoets

In juni 2023 organiseerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) digitale informatiebijeenkomsten (webinars) over de aanstaande veranderingen voor po- en vo-scholen en organisaties die zich bezighouden met de overgang tussen po en vo. Beide webinars blijven tot een jaar na dato online terug te kijken.

Bekijk het webinar 'Eindtoets wordt doorstroomtoets in 2023-2024' van 6 juni over de volgende onderwerpen:

 • het veranderende tijdpad rond de eindtoets en de overgang naar het voortgezet onderwijs;
 • waar en wanneer u informatie kunt vinden over beschikbare toetsen in schooljaar 2023-2024;
 • verschuivende taken en verantwoordelijkheden in het toetsstelsel. 

Bekijk het webinar 'Nieuwe regels rond bijstelling schooladvies in 2023-2024' van 8 juni over de volgende onderwerpen:

 • de nieuwe maatregel voor bijstelling van het schooladvies, die ingaat vanaf schooljaar 2023-2024;
 • achtergrondschets door Nederlands Jeugdinstituut: onderadvisering bij de schooladviezen. 

Veelgestelde vragen over de veranderingen rond de eindtoets vanaf 2023/2024

Er is ook een overzicht met veelgestelde vragen over de veranderingen rond de eindtoets vanaf 2023 / 2024