Informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Deze handreiking van Kennisnet maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van privacywetgeving (AVG).

Informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs (PDF | 17 pagina's | 3 MB)