Kinderen met een (risico op) taalachterstand kunnen van 2,5 jaar deelnemen aan voorschoolse educatie. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool is er vroegschoolse educatie. Via voorschoolse of vroegschoolse educatie leren kinderen al spelend de Nederlandse taal. Hiervoor bestaan speciale programma's. Deze worden aangeboden op de peuterspeelzaal, in de kinderopvang of op de basisschool.