Kinderen met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen vanaf 2,5 jaar voorschoolse educatie volgen. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool is er vroegschoolse educatie. Via voorschoolse of vroegschoolse educatie leren kinderen al spelend de Nederlandse taal. Hiervoor bestaan speciale programma's. Deze worden aangeboden op een kindcentrum, de kinderopvang of de basisschool.