Documenten - Voorschoolse en vroegschoolse educatie

50 documenten over Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Monitor Implementatie GOAB 2019: resultaten gemeenten - Voortgang, vormgeving en effecten van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie

De infographic geeft de resultaten weer van het implementatieonderzoek uit de Monitor Implementatie en besteding GOAB.

Publicatie | 20-05-2020

Monitor Implementatie GOAB 2019: resultaten VE-aanbieders - Voortgang, vormgeving en effecten van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie

De infographic geeft de resultaten weer van het implementatieonderzoek uit de Monitor Implementatie GOAB 2019: resultaten ...

Publicatie | 20-05-2020

Kamerbrief onderwijsachterstandenbeleid

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de 1e uitkomsten van 2 onderzoeken uit het meerjarig monitorings- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-05-2020

Goede praktijkvoorbeelden van 960 uur voorschoolse educatie

Het rapport is een bBijlage bij de Monitor Implementatie en besteding GOAB. Het beschrijft 10 goede praktijkvoorbeelden van 960 ...

Kamerstuk | 19-05-2020

Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Het rapport bevat de resultaten van meting 1:voortgang, vormgeving en effecten van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie.

Kamerstuk | 19-05-2020

Technische rapportage meting VVE 2019

Het technische rapport bevat een verantwoording van de manier van gegevensverzameling en de analyse van data uit het rapport ...

Rapport | 29-02-2020

Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Het rapport bevat de resultaten van meting 1:voortgang, vormgeving en effecten van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie.

Rapport | 29-02-2020

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over de inzetbaarheid van BBL studenten binnen voorschoolse educatie

Minister Slob stuurt een afschrift van zijn antwoord op de brief van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) ...

Kamerstuk | 20-12-2019

Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in Nederland

Het rapport bevat een meting van de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie in Nederland in 2019.

Rapport | 30-11-2019

Inventarisatie naar de praktijk en behoefte aan informatieoverdracht voor een doorlopende ontwikkellijn 0-12 jaar

Het rapport bevat de resultaten van een nader onderzoek naar de informatieoverdracht tussen voorschoolse en buitenschoolse ...

Rapport | 30-11-2019