Documenten - Voorschoolse en vroegschoolse educatie

90 documenten over Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Kwaliteit van data over voorschoolse educatie in BRON

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Kohnstamm Instituut in 2018 onderzoek gedaan naar de ...

Rapport | 14-02-2019

Kamerbrief over Ouderbetrokkenheid

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over versterking van de samenwerking tussen ...

Kamerstuk | 31-01-2019

Kamerbrief over uitwerking Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2018

Kamerbrief over het ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de bijgestelde onderzoekskaders en het ontwerp van het ...

Kamerstuk | 19-11-2018

Kamervragen over daling van het aantal kinderen met een risico op (taal)achterstand

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Westerveld (GroenLinks) over de daling ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-10-2018

Kamervragen over terugloop van het aantal kinderen met een (leer)achterstand

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Kwint (SP) over terugloop van het aantal ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-10-2018

Uitstelbrief over Kamervragen over de terugloop bij Amsterdamse voorscholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-10-2018

Beantwoording vragen over daling kinderen met achterstand in voorschoolse opvang Rotterdam

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief met zijn antwoorden op schriftelijke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2018

Infographic nieuwe verdeelsystematiek aanpak onderwijsachterstanden via basisscholen

Basisscholen krijgen geld om achterstanden van hun leerlingen te voorkomen en te bestrijden. Vanaf het schooljaar ...

Publicatie | 26-04-2018

Onderwijsachterstandenbeleid Indicatie bedragen voor schoolbesturen

Indicatie van bedragen voor schoolbesturen.

Publicatie | 26-04-2018