Documenten - Voorschoolse en vroegschoolse educatie

105 documenten over Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Ontwerpbesluit Wijziging besluit bekostiging WPO in verband met formulier ouderverklaring gewichtenregeling

Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. Dit in verband met het verplichte gebruik van het formulier ...

Besluit | 04-05-2016

Wanneer krijgt mijn kind onderwijs in de schakelklas in het basisonderwijs?

In de schakelklas krijgen leerlingen een jaar lang intensief taalonderwijs, zodat ze beter kunnen meekomen.

Vraag en antwoord

Kamerbrief met reactie op 'Onderzoek Spelenderwijs'

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het onderzoek 'Spelenderwijs: Gepercipieerde effecten van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-03-2016

Kamerbrief over verdeling middelen achterstandenbeleid

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer op welke manier hij het onderwijsachterstandenbeleid wil moderniseren.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-01-2016

Kamerbrief over verdeelsystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de voorgestelde verdeelsystematiek gemeentelijk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2015

Het onderwijsachterstandenbeleid na 2015

Notitie over de kritische punten van het huidige onderwijsachterstandenbeleid en hoe deze kunnen worden verbeterd.

Vergaderstuk | 01-08-2015

Kamerbrief over Wet OKE

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2015

Antwoorden op Kamervragen over de gewichtenregeling in het basisonderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de gewichtenregeling in het basisonderwijs.

Kamerstuk: Kamervragen | 07-04-2015

Evaluatie programma Kunst van Lezen

Rapport | 20-01-2015

Beantwoording Kamervragen over de effecten van voor- en vroegschoolse educatie

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Mulder (VVD) over de effectiviteit van voor- en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-01-2015