Documenten - Voorschoolse en vroegschoolse educatie

98 documenten over Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Educatief aanbod voor asielzoekerspeuters en peuters met een status

In het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is met de VNG afgesproken dat gemeenten ondersteund worden bij vragen over de ...

Rapport | 14-07-2016

Kamerbrief voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-06-2016

Kamerbrief over Ontwerpbesluit Wijziging besluit bekostiging WPO in verband met formulier ouderverklaring gewichtenregeling

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-05-2016

Ontwerpbesluit Wijziging besluit bekostiging WPO in verband met formulier ouderverklaring gewichtenregeling

Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. Dit in verband met het verplichte gebruik van het formulier ...

Besluit | 04-05-2016

Wanneer krijgt mijn kind onderwijs in de schakelklas in het basisonderwijs?

In de schakelklas krijgen leerlingen een jaar lang intensief taalonderwijs, zodat ze beter kunnen meekomen.

Vraag en antwoord

Kamerbrief met reactie op 'Onderzoek Spelenderwijs'

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het onderzoek 'Spelenderwijs: Gepercipieerde effecten van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-03-2016

Kamerbrief over verdeling middelen achterstandenbeleid

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer op welke manier hij het onderwijsachterstandenbeleid wil moderniseren.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-01-2016

Kamerbrief over verdeelsystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de voorgestelde verdeelsystematiek gemeentelijk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2015

Het onderwijsachterstandenbeleid na 2015

Notitie over de kritische punten van het huidige onderwijsachterstandenbeleid en hoe deze kunnen worden verbeterd.

Vergaderstuk | 01-08-2015

Kamerbrief over Wet OKE

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2015