Documenten - Voorschoolse en vroegschoolse educatie

103 documenten over Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Infographic onderwijsachterstanden CBS-indicator interactief

Bijlage bij Kamerbrief met aanbieding reactie op verslag schriftelijk overleg onderwijsachterstandenbeleid.

Kamerstuk | 07-07-2017

Kamerbrief over Afronding bestuursafspraken G37 vve-beleid

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de afronding van bestuursafspraken G37 vve-beleid.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2017

Rapport Oberon Inventarisatie en analyse bestuursafspraken VVE G37

In het rapport heeft Oberon in opdracht van het Ministerie van OCW de realisatie van de bestuursafspraken “Effectief benutten van ...

Rapport | 15-02-2017

Eindrapport Monitor kwaliteit VVE in 37 grote steden

Deze eindmonitor maakt de balans op van vijf jaar ontwikkeling in het vve-beleid en uitvoering in de 37 grote vve-gemeenten (G37).

Rapport | 06-12-2016

Kamerbrief over bekostiging gemeenten vve

Staatssecretaris Dekker (OCW) laat aan de Tweede Kamer weten voor welke kinderen gemeenten middelen krijgen voor voor- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-08-2016

Educatief aanbod voor asielzoekerspeuters en peuters met een status

In het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is met de VNG afgesproken dat gemeenten ondersteund worden bij vragen over de ...

Rapport | 14-07-2016

Kamerbrief voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-06-2016

Kamerbrief over Ontwerpbesluit Wijziging besluit bekostiging WPO in verband met formulier ouderverklaring gewichtenregeling

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-05-2016

Ontwerpbesluit Wijziging besluit bekostiging WPO in verband met formulier ouderverklaring gewichtenregeling

Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. Dit in verband met het verplichte gebruik van het formulier ...

Besluit | 04-05-2016

Wanneer krijgt mijn kind onderwijs in de schakelklas in het basisonderwijs?

In de schakelklas krijgen leerlingen een jaar lang intensief taalonderwijs, zodat ze beter kunnen meekomen.

Vraag en antwoord