Documenten - Voorschoolse en vroegschoolse educatie

103 documenten over Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief uitstel urenuitbreiding voorschoolse educatie

Minister Slob meldt dat hij de inwerkingtreding van de urenuitbreiding voorschoolse educatie uitstelt tot 1 augustus 2020.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2019

Kwaliteit van data over voorschoolse educatie in BRON

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Kohnstamm Instituut in 2018 onderzoek gedaan naar de ...

Rapport | 14-02-2019

De inzet van hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve

Onderzoek onder kleinere gemeenten naar hun visie, verwachtingen en vragen over het verplicht inzetten van hbo'ers in de ...

Rapport | 07-02-2019

Kamerbrief over Ouderbetrokkenheid

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over versterking van de samenwerking tussen ...

Kamerstuk | 31-01-2019

Inventarisatie hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve

Onderzoek naar de huidige stand van zaken in de 37 grootste gemeenten van de invulling van de hbo-functie in de voorschoolse ...

Rapport | 14-12-2018

Kamerbrief over uitwerking Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2018

Kamerbrief over het ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de bijgestelde onderzoekskaders en het ontwerp van het ...

Kamerstuk | 19-11-2018

Kamervragen over daling van het aantal kinderen met een risico op (taal)achterstand

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Westerveld (GroenLinks) over de daling ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-10-2018

Kamervragen over terugloop van het aantal kinderen met een (leer)achterstand

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Kwint (SP) over terugloop van het aantal ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-10-2018

Uitstelbrief over Kamervragen over de terugloop bij Amsterdamse voorscholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-10-2018