Documenten - Voorschoolse en vroegschoolse educatie

94 documenten over Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Uitstelbrief over Kamervragen over de terugloop bij Amsterdamse voorscholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-10-2018

Beantwoording vragen over daling kinderen met achterstand in voorschoolse opvang Rotterdam

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief met zijn antwoorden op schriftelijke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2018

Infographic nieuwe verdeelsystematiek aanpak onderwijsachterstanden via basisscholen

Basisscholen krijgen geld om achterstanden van hun leerlingen te voorkomen en te bestrijden. Vanaf het schooljaar ...

Publicatie | 26-04-2018

Onderwijsachterstandenbeleid Indicatie bedragen voor schoolbesturen

Indicatie van bedragen voor schoolbesturen.

Publicatie | 26-04-2018

Onderwijsachterstandenbeleid Indicatie bedragen voor gemeenten

Indicatie bedragen voor gemeenten.

Publicatie | 26-04-2018

Infographic nieuwe verdeelsystematiek aanpak onderwijsachterstanden via gemeenten

Gemeenten krijgen geld om achterstanden van kinderen te voorkomen en te bestrijden. Vanaf 1 januari 2019 verdeelt de ...

Publicatie | 26-04-2018

Tabel met teruggevorderde bedragen per schoolbestuur bij antwoord 34

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Aanbiedingsbrief met antwoorden over aanpak onderwijsachterstanden

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media biedt de Tweede Kamer zijn antwoorden op feitelijk vragen, van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Kamerbrief over beroepskrachten in de voorschoolse educatie

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen om het 'Besluit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Tabel met leerlingaantallen met een risico op een onderwijsachterstand per gemeente bij antwoord 63

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018