Documenten - Voorschoolse en vroegschoolse educatie

103 documenten over Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording vragen over daling kinderen met achterstand in voorschoolse opvang Rotterdam

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief met zijn antwoorden op schriftelijke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2018

Infographic nieuwe verdeelsystematiek aanpak onderwijsachterstanden via basisscholen

Basisscholen krijgen geld om achterstanden van hun leerlingen te voorkomen en te bestrijden. Vanaf het schooljaar ...

Publicatie | 26-04-2018

Onderwijsachterstandenbeleid Indicatie bedragen voor schoolbesturen

Indicatie van bedragen voor schoolbesturen.

Publicatie | 26-04-2018

Onderwijsachterstandenbeleid Indicatie bedragen voor gemeenten

Indicatie bedragen voor gemeenten.

Publicatie | 26-04-2018

Infographic nieuwe verdeelsystematiek aanpak onderwijsachterstanden via gemeenten

Gemeenten krijgen geld om achterstanden van kinderen te voorkomen en te bestrijden. Vanaf 1 januari 2019 verdeelt de ...

Publicatie | 26-04-2018

Tabel met teruggevorderde bedragen per schoolbestuur bij antwoord 34

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Aanbiedingsbrief met antwoorden over aanpak onderwijsachterstanden

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media biedt de Tweede Kamer zijn antwoorden op feitelijk vragen, van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Kamerbrief over beroepskrachten in de voorschoolse educatie

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen om het 'Besluit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Tabel met leerlingaantallen met een risico op een onderwijsachterstand per gemeente bij antwoord 63

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Antwoorden bij de aanbiedingsbrief over aanpak onderwijsachterstanden

Kamerstuk: Kamervragen | 07-03-2018