Het kindgebonden budget is een toeslag voor ouders met een kind tot 18 jaar. Het is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het inkomen. Ouders krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst of zij er recht op hebben. De Belastingdienst betaalt de toeslag uit. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de wetgeving.

Kabinet Rutte III: verhoging kindgebonden budget

Het kabinet wil de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag verhogen. Voor de verhoging van het kindergebonden budget wil het kabinet € 500 miljoen uittrekken. Het kabinet werkt dit voornemen uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ nog verder uit.