Wanneer heb ik recht op kindgebonden budget?

U kunt kindgebonden budget krijgen, als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Als u recht heeft op kindgebonden budget, krijgt u vanzelf bericht van de Belastingdienst Toeslagen. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

Voorwaarden kindgebonden budget

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn:

  • U heeft 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • U of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan kunt u soms toch kindgebonden budget krijgen.
  • Het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt. 
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen (zoals spaargeld of beleggingen) is niet te hoog. Hoeveel vermogen u per persoon mag hebben om kindgebonden budget te krijgen kunt u nakijken op de website van de Belastingdienst.

Lees meer over kindgebonden budget en toeslagpartners op de website van de Belastingdienst.

Aanvullende regels voor kindgebonden budget

Om kindgebonden budget te kunnen krijgen, moet u in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels.

  • U bent co-ouder.
  • U heeft een samengesteld gezin.
  • U woont samen met uw kind bij uw ouders.
  • U heeft een stiefkind, pleegkind of adoptiekind.

Lees meer over kindgebonden budget op de website van de Belastingdienst.

Uitbetaling bij co-ouderschap

Er kan maar 1 rechthebbende zijn voor het kindgebonden budget. Dit is degene die de kinderbijslag ontvangt.

Kindgebonden budget in het buitenland?

Als u woont of werkt buiten Nederland, kunt u soms ook kindgebonden budget krijgen.