Wanneer heb ik recht op kindgebonden budget?

U kunt kindgebonden budget krijgen, als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Als u recht heeft op kindgebonden budget, krijgt u meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst Toeslagen. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

Voorwaarden kindgebonden budget

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bekijk de voorwaarden voor kindgebonden budget op de website van de Belastingdienst.

U krijgt meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst als u recht heeft op kindgebonden budget. Krijgt u geen bericht van de Belastingdienst Toeslagen en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u zelf kindgebonden budget aanvragen.

Uitbetaling bij co-ouderschap

Er kan maar 1 rechthebbende zijn voor het kindgebonden budget. Dit is degene die de kinderbijslag ontvangt.

Kindgebonden budget in het buitenland?

Als u woont of werkt buiten Nederland, kunt u soms ook kindgebonden budget krijgen.

Kindgebonden budget misgelopen?

Kreeg u vroeger kindgebonden budget, maar is dat gestopt? De Belastingdienst heeft onvoldoende gecontroleerd of u daarna opnieuw in aanmerking kwam voor kindgebonden budget. Bijvoorbeeld als uw kindgebonden budget was stopgezet door een te hoog inkomen. En u daarna weer aan de voorwaarden voldeed én huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag ontving.

Het kan zijn dat u daardoor een bedrag aan kindgebonden budget heeft gemist. De Belastingdienst herstelt de fouten van 2013 tot en met 2019. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.