Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind(eren) tot 18 jaar. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en van waar uw kind woont. In sommige gevallen kunt u kinderbijslag uit Nederland krijgen als uw kind in het buitenland woont. Of als u of uw partner in het buitenland woont en werkt.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. Kijk voor meer informatie over de kinderbijslag op de website van de SVB.
Voor individuele situaties neemt u ook contact op met de SVB.