Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag intensieve zorg is een tegemoetkoming voor ouders van kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat ouders de aanvraagprocedure van de tegemoetkoming ingewikkeld vinden met niet-gebruik als gevolg. Daarom heeft het kabinet besloten om dubbele kinderbijslag intensieve zorg te vereenvoudigen. Per 1 juli 2024 ontvangen ouders van kinderen met een Wlz-indicatie de dubbele kinderbijslag automatisch. Ook is het mogelijk gemaakt de dubbele kinderbijslag met 6 maanden terugwerkende kracht toe te kennen.

Minister Van Gennip: “Mooi dat de Eerste Kamer vandaag heeft ingestemd om de dubbele kinderbijslag intensieve zorg te vereenvoudigen. Ouders van kinderen met een extra zorgbehoefte moeten naast de zorg voor hun kind, of kinderen, al veel regelen. Daarom helpt alles om hen te ontzien. Daarnaast vind ik het belangrijk dat mensen gebruik kunnen maken van waar zij recht op hebben. Goed dat we dit knelpunt in onze regelgeving weg kunnen nemen”.

Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte kinderen

Voor ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte is er een verdubbeling van de kinderbijslag. Zij verlenen extra zorg aan hun kind en maken ook meer kosten. De dubbele kinderbijslag ondersteunt ouders daarbij. Door de wetswijziging ontvangen ouders van kinderen met een Wlz-indicatie de dubbele kinderbijslag straks automatisch. De wetswijziging moet per 1 juli 2024 ingaan.

Met terugwerkende kracht

Ook maakt de wijziging van de AKW het mogelijk om dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht (tot een halfjaar) toe te kennen. Zo wordt er rekening gehouden met het feit dat het aanvragen van dubbele kinderbijslag niet het eerste is waar ouders van kinderen met intensieve zorgbehoefte aan denken. En wordt beperkt dat zij geld mislopen.

Proactief benaderen

Via de wetswijzigingen wordt het ook mogelijk voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om ouders van kinderen met een Wlz-indicatie proactief te informeren over hun (eventuele) recht op dubbele kinderbijslag.