Hoe hoog is de Anw-uitkering?

De Algemene nabestaandenwet (Anw) kent verschillende uitkeringen. De hoogte van de Anw-uitkering verschilt per soort uitkering en hangt soms ook af van uw inkomen. De uitkering is maximaal 70% van het nettominimumloon. Als u een kind jonger dan 18 jaar verzorgt, krijgt u maximaal 90%.

Bedragen Anw

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u de hoogte van de Anw-uitkering vinden. De Anw-bedragen worden ieder halfjaar aangepast. De vakantietoeslag bouwt u per maand op en ontvangt u in mei.

Andere inkomsten en nabestaandenuitkering

Als u geen andere inkomsten heeft, krijgt u de volledige nabestaandenuitkering. Heeft u wel andere inkomsten naast uw anw-uitkering? Dan kan de SVB die volledig of gedeeltelijk aftrekken van de nabestaandenuitkering. Voorbeelden van andere inkomsten zijn: andere uitkeringen (zoals WIA, WW), inkomsten uit loondienst of winst uit een eigen bedrijf.

Voor de nabestaandenuitkering tellen verder de volgende inkomsten niet mee:

  • een uitkering uit een verzekeringspolis;
  • een uitkering uit een particulier of collectief afgesloten nabestaandenpensioen;
  • nabestaandenpensioen uit een lijfrente van uw partner;
  • rente-inkomsten, dividend en spaargeld.

Halfwezenuitkering vervallen

Sinds 1 juli 2013 is de halfwezenuitkering vervallen. Krijgt u deze uitkering omdat u een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar? Dan ontvangt u nu mogelijk een hogere nabestaandenuitkering. Op de website van de SVB staat wanneer uw nabestaandenuitkering precies verandert

De Rijksoverheid. Voor Nederland.