Arbeidsomstandigheden

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zorgen voor minder zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Dit is niet alleen goed voor werknemers. Minder kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn ook gunstig voor werkgevers. De overheid stelt vast aan welke eisen de arbeidsomstandigheden minimaal moeten voldoen. Werkgevers en werknemers bepalen zelf hoe zij dat uitwerken. Een hulpmiddel als de risico-inventarisatie en -evaluatie helpt hen daarbij. Daarnaast kunnen arbodeskundigen hulp bieden.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.