Asbest

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Het meeste nog aanwezige asbest zit in gebouwen van voor 1994. Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering. Wie gaat verbouwen of slopen moet in veel gevallen laten inventariseren waar het asbest zit. En dit laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.