Documenten - Asbest

66 documenten over Asbest

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De nota bevat de reactie van staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 01-06-2018

Kamerbrief bij nota naar aanleiding van het wetgevingsverslag verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel verwijdering asbest...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-05-2018

Beantwoording Kamervragen over onderschatting van de asbestsaneringsopgave

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bisschop (SGP) over onderschatting van de...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-05-2018

Kamerbrief over bodemsanering rondom voormalige asbestcementfabriek

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de asbestsanering in de gemeente Hof van Twente op het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2018

Beantwoording Kamervragen over afhandeling asbestbrand in Wateringen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Laçin (SP) over de afhandeling van de asbestbrand in...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-05-2018

Kamerbrief over acties en risicobeoordeling make-up producten met asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de stand van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-05-2018

Risicobeoordeling 'Asbest in make-up'

De risicobeoordeling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevat een inschatting van de...

Rapport | 03-05-2018

Kamerbrief over onderzoek naar asbest verontreinigd straalgrit

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek van de Inspectie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief over bevindingen onderzoek asbest in straalgrit

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar asbestverontreiniging in straalgrit bij het bedrijf Eurogrit.

Rapport | 26-04-2018

Rapportage meting kolenslakken en straalgrit

Het rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de aanwezigheid van asbest en andere verontreinigingen in kolenslakken en...

Rapport | 26-04-2018