Documenten - Asbest

71 documenten over Asbest

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over voortgang aanpak asbestdaken en moties over asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de programmatische aanpak versnelling...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2018

Kamerbrief verjaring aansprakelijksheidsclaim bij asbestschade

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over verjaring bij asbestschade en de uitkomsten van de gesprekken...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Besluit Wob-verzoek over lijst van bedrijven waar met mogelijk vervuild grit is gewerkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 maart 2018 een beslissing genomen over een vijftal verzoeken op...

Wob-verzoek | 05-07-2018

Onderzoek procesvoorwaarden voor duurzame verwerking asbesthoudend afval

Onderzoek naar de vraag onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in duurzame verwerking van...

Rapport | 27-06-2018

Stand van zaken en voortgang Versnellingsaanpak asbestdaken

Deze stand van zaken beschrijft de werkzaamheden en resultaten die onderdeel zijn van de programmatische aanpak voor de...

Rapport | 26-06-2018

On the lookout for practicable sustainable options for asbestos waste treatment

Onderzoek naar de stand van zaken van de ontwikkeling van technieken om asbesthoudend afval te kunnen verwerken en het...

Rapport | 18-06-2018

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De nota bevat de reactie van staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 01-06-2018

Kamerbrief bij nota naar aanleiding van het wetgevingsverslag verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel verwijdering asbest...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-05-2018

Beantwoording Kamervragen over onderschatting van de asbestsaneringsopgave

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bisschop (SGP) over onderschatting van de...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-05-2018

Kamerbrief over bodemsanering rondom voormalige asbestcementfabriek

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de asbestsanering in de gemeente Hof van Twente op het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2018