Bouwbesluit 2012

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Wat het Bouwbesluit is

Als u bouwt of verbouwt met of zonder vergunning, moet u zich altijd houden aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012.

Bij het Bouwbesluit 2012 hoort de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water.

Hulpmiddelen bij voorschriften Bouwbesluit

Om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen. Dit zijn:

  • NEN-normen. In NEN-normen staan (reken)methoden om te bepalen of u aan een voorschrift uit het Bouwbesluit voldoet.
  • Erkende kwaliteitsverklaringen. In een kwaliteitsverklaring staat of het bouwmateriaal of bouwdeel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
  • Gelijkwaardige oplossingen. U kunt aan het Bouwbesluit voldoen via een gelijkwaardige oplossing. Hiermee kunt u afwijken van de prestatie-eis uit het besluit. Dan moet u wel voldoen aan het doel van de functionele eis.
  • Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s). In deze richtlijnen staan aanwijzingen om te checken of u voldoet aan de minimumeisen van het Bouwbesluit.
  • Nederlandse technische afspraken (NTA’s). NTA’s zijn richtlijnen die gaan over de praktische uitwerking van een norm uit het Bouwbesluit.

Een opdrachtgever kan ook een deskundige inschakelen om samen te bekijken of het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Heeft u vragen over gelijkwaardige oplossingen en brandveiligheid? Dan kunt u terecht bij de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften.

Meldpunt Bouwbesluit 2012

Ziet u onduidelijkheden of inconsistenties in het Bouwbesluit 2012? Dit kunt u melden via een formulier bij het meldpunt Bouwbesluit 2012. Ook kunt u technische en redactionele fouten melden in:

Het meldpunt publiceert overzichten van meldingen over het Bouwbesluit 2012.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Na de inwerkingtreding op 1 april 2012 is het Bouwbesluit een aantal keren gewijzigd.

Sinds 1 januari 2013 gelden de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 voor de berekening van de milieuprestatie van gebouwen. Deze berekening moet bij de aanvraag worden gevoegd.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.