Geluidsoverlast

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Hard, aanhoudend of ongewenst geluid kan niet alleen hinderlijk zijn. Het kan ook gezondheidsproblemen als slapeloosheid veroorzaken. De Rijksoverheid stelt daarom geluidsnormen op voor wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer en industrie. Nieuwe geluidsbeperkende maatregelen als stil asfalt en raildempers verminderen deze overlast. De regels voor geluidsoverlast van buren, horeca of evenementen kunnen per gemeente verschillen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.