Geluidsoverlast

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Hard, aanhoudend of ongewenst geluid kan hinderlijk zijn en gezondheidsproblemen verzoorzaken. Bijvoorbeeld slapeloosheid en hoge bloeddruk. De Rijksoverheid stelt daarom geluidsnormen op voor wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer en industrie. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.