Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Grondwet en Statuut

Meer dan 200 documenten en publicaties over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Ontwerpbesluit raadgevend referendum

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Besluit raadgevend referendum).

Besluit | 16-01-2015 | BZK

Aanbieding ontwerpbesluit raadgevend referendum

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2015 | BZK

Uitstelbrief over toezeggingen in verband met beschouwing Hoofdstuk 7 van de Grondwet

Uitstelbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over Hoofdstuk 7 van de Grondwet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2014 | BZK

Kamerbrief over het adviesstelsel

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer met een nadere beschouwing over het adviesstelsel. Dit naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | BZK

Beantwoording Kamervragen over het ontslag van een leerkracht vanwege de wisseling naar een ander kerkgenootschap

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van de Kamerleden Yücel en Ypma (beiden PvdA) over het ontslag van een ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2014 | BZK

Beantwoording Kamervragen over splitsing Raad van State

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) en minister Opstelten (VenJ) op de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2014 | BZK, VenJ

Notitie overzicht van voorstellen tot herziening van de Grondwet

Notitie overzicht van voorstellen tot herziening van de Grondwet .

Kamerstuk | 28-11-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij notitie overzicht voorstellen Grondwet

Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij een notitie waarin een overzicht van lopende voorstellen tot ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-11-2014 | BZK

Kamerbrief kabinetsstandpunt over de herziening van het interceptiestelsel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Brief van minister Plasterk (BZK) en minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer met het kabinetsstandpunt over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2014 | BZK, Defensie

Diagram interceptiestelsel

Diagram van de hoofdlijnen van het nieuwe interceptiestelsel (Wiv).

Brief | 21-11-2014 | BZK, Defensie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.