Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Grondwet en Statuut

Meer dan 200 documenten en publicaties over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kabinetsreactie op rapport 'Mensenrechten in Nederland 2014'

Kabinetsreactie op de 42 aanbevelingen die het College voor de Rechten van de Mens in de jaarrapportage 2014 gedaan heeft.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2015 | BZK

Aanbieding reactie op jaarrapportage 2014 College voor de Rechten van de Mens

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de 3e jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2015 | BZK

Nota naar aanleiding van het verslag inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot verandering van de grondwet van de bepaling inzake de ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 02-07-2015 | BZK

Nota van wijziging artikel 13

Nota van wijziging over het wetsvoorstel tot verandering van de grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 02-07-2015 | BZK

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake Wijziging artikel 13 Grondwet (het huidige brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot verandering van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2015 | BZK

Kamerbrief over termijn voor ratificatie protocollen bij VN-mensenrechtenverdragen

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheid om een termijn te verbinden aan de ratificatie van 3 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2015 | BZK

Kamerbrief over reactie over wetsvoorstel splitsing Raad van State

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de consultatie over het concept-wetsvoorstel splitsing ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-06-2015 | BZK, VenJ

Kamerbrief over samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de uitvoering van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2015 | BZK

Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel wijziging Kaderwet adviescolleges

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) meldt de Tweede Kamer dat hij het wetsvoorstel tot wijziging van de Kaderwet adviescolleges ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-05-2015 | BZK

Aanbiedingsbrief bij adviezen over splitsing Raad van State en opheffing de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Minister Plasterk (BZK) en minister van der Steur (VenJ) sturen een aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer bij de adviezen over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-04-2015 | BZK, VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.