Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Grondwet en Statuut

Meer dan 200 documenten en publicaties over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Nota van wijziging Reparatiewet 2014

Nota van wijziging Reparatiewet 2014.

Kamerstuk: Nota van wijziging | 25-08-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij Nota van wijziging wetsvoorstel Reparatiewet BZK 2014

Brief van minister Plasterk (BZK) en minister Blok (Wonen & Rijksdienst) bij de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-08-2014 | BZK

Kamerbrief over bekrachtiging inititatiefvoorstel Dijkstra/Schouw inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van wet van de leden ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2014 | BZK

Uitstelbericht toezegging overzicht internationale aanbevelingen op het gebied van mensenrechten

Uitstelbericht van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over een overzicht van internationale aanbevelingen op het gebied ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2014 | BZK

Kamerbrief over het opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet een voorstel in te dienen tot wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2014 | BZK

De jaren van het Koninkrijk - Tien knooppunten

Dit boek beschrijft tien knooppunten in de ontwikkeling van het Koninkrijk.

Publicatie | 03-06-2014 | BZK

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging Kaderwet adviescollege

Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de ...

Beleidsnota | 28-05-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag over wijziging Kaderwet adviescollege

Aanbiedingsbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij de Nota naar aanleiding van het verslag bij het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2014 | BZK

Kamerbrief over wetsvoorstel verkorting duur voortgezette uitkering Appa

Brief van minister Plasterk ( BZK ) aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel verkorting duur voortgezette uitkering Appa.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.