Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Grondwet en Statuut

Meer dan 200 documenten en publicaties over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Beantwoording Kamervragen over het Grondwet Festival en de openstelling van overheidsgebouwen

Antwoorden van minister Plasterk (BZK), minister-president Rutte (AZ) en minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op de vragen van het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2014 | BZK, AZ

Wanneer kan ik de Nederlandse vlag uithangen?

Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie (het vlagprotocol) volgen. Dit hoeft niet, u mag ...

Vraag en antwoord | AZ

Wat is een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is een voorstel dat u kunt indienen om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. ...

Vraag en antwoord | BZK

Welke staatsvorm heeft Nederland?

Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de koning is vastgelegd in de Grondwet, ook wel ...

Vraag en antwoord | BZK

Wat is de Grondwet?

De Grondwet kwam in 1814 tot stand en is de hoogste Nederlandse wet. De huidige Grondwet dateert uit 1983. In de Grondwet staan ...

Vraag en antwoord | BZK

Aanbiedingsbrief bij brief aan de Eerste Kamer over uitvoering van moties rond de grondwet

Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van zijn brief aan de Eerste Kamer over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-03-2014 | BZK

Kamerbrief over moties rond de grondwet

Brief aan de Eerste Kamer over de uitvoering van de moties rond de grondwet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2014 | BZK

Vierde nota van wijziging inzake de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten

Vierde nota van wijziging inzake de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 13-02-2014 | BZK

Uitstel beantwoording Kamervragen over uitsluiting van autoverzekering om leeftijd

Uitstelbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van het Kamerlid Klein (50PLUS) over ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-02-2014 | BZK

Kamerbrief over de verordening voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen over het voorstel voor een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-02-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.