Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Grondwet en Statuut

Meer dan 200 documenten en publicaties over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief over het adviesstelsel

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer met een nadere beschouwing over het adviesstelsel. Dit naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | BZK

Beantwoording Kamervragen over het ontslag van een leerkracht vanwege de wisseling naar een ander kerkgenootschap

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van de Kamerleden Yücel en Ypma (beiden PvdA) over het ontslag van een ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2014 | BZK

Beantwoording Kamervragen over splitsing Raad van State

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) en minister Opstelten (VenJ) op de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2014 | BZK, VenJ

Notitie overzicht van voorstellen tot herziening van de Grondwet

Notitie overzicht van voorstellen tot herziening van de Grondwet .

Kamerstuk | 28-11-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij notitie overzicht voorstellen Grondwet

Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij een notitie waarin een overzicht van lopende voorstellen tot ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-11-2014 | BZK

Kamerbrief kabinetsstandpunt over de herziening van het interceptiestelsel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Brief van minister Plasterk (BZK) en minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer met het kabinetsstandpunt over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2014 | BZK, Defensie

Diagram interceptiestelsel

Diagram van de hoofdlijnen van het nieuwe interceptiestelsel (Wiv).

Brief | 21-11-2014 | BZK, Defensie

Kamerbrief over een privacy impact assessment bij wetgeving

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer met een reactie op de motie Segers/Oosenbrug over een privacy impact ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-11-2014 | BZK

Tussenrapportage Nationaal Actieplan Mensenrechten en Kabinetsreactie op de Jaarrapportage "Mensenrechten in Nederland 2013" van het College voor de Rechten van de Mens

Het Actieplan zet uiteen op welke wijze het kabinet invulling geeft aan zijn taak om de mensenrechten in Nederland te beschermen ...

Rapport | 03-11-2014 | BZK

Bijlage bij Tussenrapportage Nationaal Actieplan Mensenrechten en Kabinetsreactie op de Jaarrapportage 2013 van het College voor de Rechten van de Mens

In dit schema worden de actiepunten uit het Actieplan per thema behandeld, de 50 aanbevelingen van het College zijn ook ...

Rapport | 03-11-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.