Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Grondwet en Statuut

Meer dan 200 documenten en publicaties over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief over samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de uitvoering van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2015 | BZK

Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel wijziging Kaderwet adviescolleges

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) meldt de Tweede Kamer dat hij het wetsvoorstel tot wijziging van de Kaderwet adviescolleges ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-05-2015 | BZK

Aanbiedingsbrief bij adviezen over splitsing Raad van State en opheffing de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Minister Plasterk (BZK) en minister van der Steur (VenJ) sturen een aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer bij de adviezen over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-04-2015 | BZK, VenJ

Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

Beleidsnota | 17-04-2015 | BZK

Aanbiedingsbrief bij beschouwing inzake Hoofdstuk 7 Grondwet

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer de beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2015 | BZK

Advies van de Raad voor de Rechtspraak over splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb

Advies van de Raad voor de Rechtspraak.

Brief | 15-04-2015 | BZK, VenJ

Advies van de Centrale Raad van Beroep over splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb

Advies van de Centrale Raad van Beroep.

Brief | 15-04-2015 | BZK, VenJ

Aanbieding nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging Wob in verband met voorkoming misbruik

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet openbaarheid ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-04-2015 | BZK

Nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging Wob in verband met voorkoming misbruik

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in verband met aanvullingen ter ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 13-04-2015 | BZK

Uitstelbrief over de aanstellingswijze en positie van de burgemeester

Uitstelbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de toegezegde beschouwing Hoofdstuk 7 van de Grondwet en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2015 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.