Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Grondwet en Statuut

Meer dan 200 documenten en publicaties over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Nota naar aanleiding van het verslag Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa

Nota naar aanleiding van het verslag Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa.

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 01-09-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij nota aanleiding van verslag Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa

Brief van minister Plasterk ( BZK) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het verslag bij de Wet verkorting duur ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 01-09-2014 | BZK

Tweede nota van wijziging Reparatiewet BZK 2014

Tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 01-09-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij tweede nota van wijziging Reparatiewet BZK 2014

Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot herstel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-09-2014 | BZK

Nota van wijziging Reparatiewet 2014

Nota van wijziging Reparatiewet 2014.

Kamerstuk: Nota van wijziging | 25-08-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij Nota van wijziging wetsvoorstel Reparatiewet BZK 2014

Brief van minister Plasterk (BZK) en minister Blok (Wonen & Rijksdienst) bij de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-08-2014 | BZK

Kamerbrief over bekrachtiging inititatiefvoorstel Dijkstra/Schouw inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van wet van de leden ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2014 | BZK

Uitstelbericht toezegging overzicht internationale aanbevelingen op het gebied van mensenrechten

Uitstelbericht van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over een overzicht van internationale aanbevelingen op het gebied ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2014 | BZK

Kamerbrief over het opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet een voorstel in te dienen tot wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.