Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Grondwet en Statuut

Meer dan 200 documenten en publicaties over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel hergebruik overheidsinformatie

Nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 27-03-2015 | BZK

Nota van wijziging Wet hergebruik van overheidsinformatie

Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Kamerstuk: Nota van wijziging | 27-03-2015 | BZK

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel hergebruik overheidsinformatie

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet Hergebruik van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2015 | BZK

Beantwoording Kamervragen over het rapport ‘Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians’

Antwoorden van minister Plasterk (BZK), mede namens minister Koenders ( BZ ) op de vragen van het Kamerlid Bisschop (SGP) over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-03-2015 | BZK, BZ

Kamerbrief over notitie verbod groeperingen

Brief van minister Plasterk (BZK) en minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de notitie verbod antidemocratische ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-03-2015 | BZK, SZW, VenJ

Kamerbrief over bekrachtiging wijziging van de Wet raadgevend referendum

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de bekrachtiging van de wijziging van de Wet raadgevend referendum, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-02-2015 | BZK

Ontwerpbesluit raadgevend referendum

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Besluit raadgevend referendum).

Besluit | 16-01-2015 | BZK

Aanbieding ontwerpbesluit raadgevend referendum

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2015 | BZK

Uitstelbrief over toezeggingen in verband met beschouwing Hoofdstuk 7 van de Grondwet

Uitstelbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over Hoofdstuk 7 van de Grondwet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2014 | BZK

Kamerbrief over het adviesstelsel

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer met een nadere beschouwing over het adviesstelsel. Dit naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.