Documenten - Grondwet en Statuut

154 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief nadere memorie van antwoord over wijziging Gemeentewet en provinciewet

Uitstelbrief van minister Ollongren aan de Eerste Kamer over nadere memorie van antwoord over de wijziging van de Gemeentewet en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2019

Aanbiedingsbrief wijziging wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Minister Ollongren biedt het voorstel tot wijziging bij het wetsvoorstel tot aanpassing van wetten in verband met de invoering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-03-2019

Nota van wijziging bij wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra).

Kamerstuk: Nota van wijziging | 06-03-2019

Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Minister Ollongren (BZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Kamerleden van de VVD-fractie, de CDA-fractie en de D66-fractie ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 06-03-2019

Aanbiedingsbrief uitvoering begroting 2018 Staten Generaal en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de realisatie van de begroting van 2018 van Staten Generaal ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-02-2019

Kamerbrief uitvoering begroting 2018 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de realisatie van de begroting 2018 van Binnenlandse Zaken en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-02-2019

Kamerbrief uitvoering begroting 2018 Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de realisatie van de begroting van 2018 van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-02-2019

Kamerbrief over grondwetsherzieningsprocedure

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de procedure tot herziening van de Grondwet artikel 137 van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2019

Uitstelbrief Kamervragen over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Minister Ollongren (BZK) schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van de commissie Financiën niet binnen de gestelde termijn ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-02-2019

Kamerbrief wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer bekrachtiging over de wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-02-2019