De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden beschermt de grondrechten van burgers en regelt de staatsinrichting van Nederland. Zo staat erin dat iedereen in Nederland recht heeft op een gelijke behandeling. Ook beschrijft hij bijvoorbeeld hoe wetten tot stand komen. De Grondwet is ondergeschikt aan het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het Statuut regelt de staatkundige relatie tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.