Grondwet en Statuut

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Grondwet en Statuut

344 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Concept-wijzigingsregeling

Regeling over de verlenging per 1 januari 2017 van enige subsidieregelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en...

Besluit | 25-10-2016

Kamerbrief over verlenging diverse subsidieregelingen per 1 januari 2017

Minister Plasterk (BZK) meldt de Tweede Kamer zijn voornemen om zes subsidieregelingen te verlengen. Het betreft de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-10-2016

Kamerbrief over diverse verkiezingsonderwerpen

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over een aantal onderwerpen betreffende het kiesrecht.

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-09-2016

Nota van Wijziging Paspoortwet

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 26-09-2016

Aanbieding Nota van Wijziging Paspoortwet

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-09-2016

Kamerbrief over reikwijdte artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008

Ministr Blok (BZK) en minister van der Steur (V&J) sturen de Tweede Kamer een reactie op de reikwijdte van artikel 30 van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-08-2016

Kamerbrief over locatie Troonrede tijdens renovatie Binnenhof

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) meldt de Eerste Kamer het standpunt van de Tweede Kamer over het gebruik van de Ridderzaal...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-08-2016

Aanbieding afschrift brief aan Eerste Kamer over locatie Troonrede tijdens renovatie Binnenhof

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Eerste Kamer over het gebruik...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-08-2016

Kamerbrief over advies Rfv in verband met vereenvoudiging verdeelmodel provinciefonds

Minister Blok (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) dat bij...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-08-2016

Nota naar aanleiding van het verslag Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 06-07-2016

De Rijksoverheid. Voor Nederland