Documenten - Grondwet en Statuut

222 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van de PVV-fractie bij het nader voorlopig verslag van 12 november 2018.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2018

Memorie van antwoord Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 11-12-2018

Aanbiedingsbrief bij afschriftbrief over verruiming artikel 1 van de Grondwet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het antwoord op de brief van het Landelijk Platform ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2018

Afschriftbrief met betrekking tot verruiming artikel 1 van de Grondwet

Brief van minister Ollongren (BZK) aan het Landelijk Platform Slavernijverleden oververruiming van artikel 1 van de Grondwet.

Brief | 16-11-2018

Kamerbrief voorhang ontwerp-besluit vereenvoudiging stemmen vanuit het buitenland

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Kiesbesluit en het Tijdelijk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-11-2018

Ontwerp-besluit vereenvoudiging stemmen vanuit het buitenland

Besluit tot wijziging van het Kiesbesluit en het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband ...

Besluit | 16-11-2018

Kamerbrief over uit Grondwet halen van benoeming burgemeester en Commissaris van de Koning (CdK)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer een brief naar aanleiding van het voorstel om de benoeming (aanstelling) van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-11-2018

Kamerbrief voorhang verlenging vijftal subsidieregelingen

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpregeling tot verlenging van een vijftal subsidieregelingen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2018

Conceptregeling verlenging subsidieregelingen (A en O-fonds Rijk, energiebesparing, VSO, SVO en oorlogsgraven)

Ontwerpregeling tot wijziging van de Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk, de Subsidieregeling energiebesparing eigen ...

Besluit | 12-11-2018

Kamerbrief over constitutionele toets in het wetgevingsproces

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de grondwettelijke toets in het wetgevingsproces.

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2018