Documenten - Grondwet en Statuut

408 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording Kamervragen over het passief kiesrecht

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het passief kiesrecht.

Kamerstuk: Kamervragen | 01-09-2017

Kamerbrief over toevoeging Kiesraad aan Begrotingshoofdstuk

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de toevoeging van Kiesraad aan de begroting IIB. Eenzelfde brief is ook...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2017

Kamerbrief over beleidsdoorlichting artikel 1 begroting BZK

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de beleidsdoorlichting van artikel 1, Openbaar bestuur en democratie,...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-07-2017

Kamerbrief over naamswijziging artikelen begrotingsjaar 2018

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de naamswijziging van de artikelen uit de begroting IIB Hoge Colleges...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2017

Kamerbrief over verdere behandeling van het voorstel van wet tot verandering in de Grondwet

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer zijn standpunt over de verdere behandeling van het voorstel van wet van het lid...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-06-2017

Nota naar aanleiding van het verslag over constitutionele basis Caribische openbare lichamen

Nota naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van wetverandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het nader verslag | 19-06-2017

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag over constitutionele basis Caribische openbare lichamen

Minister Plasterk (BZK) biedt de nota naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van wetverandering in de Grondwet,...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2017

Voorhang wijziging van het Bouwbesluit 2012

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en...

Besluit | 09-06-2017

Kamerbrief over tweede lezing van een aantal voorstellen tot Grondwetswijziging

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij aangeeft geen aanleiding te zien om de grondwetsvoorstellen...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-05-2017

Beantwoording Kamervragen over memo Stichting IBK met een reactie op aangenomen amendementen en moties bij het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Albert de Vries (PvdA) over een memo op de website van de Stichting...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-04-2017