Grondwet en Statuut

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Grondwet en Statuut

400 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief over tweede lezing van een aantal voorstellen tot Grondwetswijziging

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij aangeeft geen aanleiding te zien om de grondwetsvoorstellen...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-05-2017

Beantwoording Kamervragen over memo Stichting IBK met een reactie op aangenomen amendementen en moties bij het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Albert de Vries (PvdA) over een memo op de website van de Stichting...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-04-2017

Tweede Nota van Wijziging Paspoortwet

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 29-03-2017

Kamerbrief aanbieding tweede nota van wijziging Paspoortwet

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2017

Aanbieding rapport ˝Risico’s voor de democratie˝

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport ˝Risico’s voor de democratie˝ over anti-democratie groeperingen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2017

Goede voorbeelden van beleid tegen arbeidsmarktdiscriminatie

Goede voorbeelden van beleid tegen arbeidsmarktdiscriminatie.

Publicatie | 23-03-2017

Nota naar aanleiding van het verslag over eerlijk proces

Dit is een bijlage bij de Kamerbrief met nota naar aanleiding van het verslag eerlijk proces.

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 17-03-2017

Kamerbrief met nota naar aanleiding van het verslag eerlijk proces

Minister Plasterk (BZK) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel met betrekking tot...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-03-2017

Kamerbrief over voortgang nieuw Toetsmodel PIA Rijksdienst

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken van het Onderzoeksrapport Evaluatie Toetsmodel...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2017

Kamerbrief over intrekking van het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over het intrekken van het wetsvoorstel organisatie hoogste...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-03-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland