Grondwet en Statuut

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Grondwet en Statuut

336 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Nota naar aanleiding van het verslag Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 06-07-2016

Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2016

Aanbiedingsbrief bij Onderzoeksrapport Evaluatie Toetsmodel PIA Rijksdienst

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Toetsmodel PIA Rijksdienst'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2016

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel verduidelijking voorschriften woonboten

Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 22-06-2016

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel verduidelijking voorschriften woonboten

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2016

Beantwoording Kamervragen over artikel 68 van de Grondwet

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt enkele vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de toepassing van artikel...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-06-2016

Antwoorden Voorjaarsnota Binnenlandse Zaken

Antwoorden Voorjaarsnota Binnenlandse Zaken.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2016

Beantwoording Kamervragen 1e suppletoire begroting 2016 BZK (VII)

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van de Tweede Kamer over de 1e suppletoire begroting 2016 van Binnenlandse...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2016

Nota van Wijziging Slotwet BZK (VII)

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 17-06-2016

Aanbieding nota van wijziging Slotwet 2015 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot vaststelling van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2016

De Rijksoverheid. Voor Nederland