Documenten - Grondwet en Statuut

209 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over relatie van geheimhoudingsplicht tot artikel 68 van Grondwet

Minister Ollongren ( BZK) zendt een brief aan de Tweede Kamer over de inlichtingplicht van artikel 68 van de Grondwet en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2018

Beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

Antwoorden van staatssecretaris Knops (BZK) op de schriftelijke vragen over de evaluatie van de Kaderwet zbo’s 2012-2016.

Kamerstuk: Kamervragen | 19-09-2018

Kamerbrief inzake beantwoording kamervragen over de OIC-veroordeling van een cartoonwedstrijd in Nederland

Minister Blok (BZ) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op de vragen van de leden Wilders en De Roon (beiden PVV) over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-08-2018

Aanbiedingbrief bij onderzoek 'Algoritmen en Grondrechten' van de Universiteit Utrecht

Minister Ollongren ( BZK) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport ‘Algoritmes en grondrechten’ van de Universiteit Utrecht ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-08-2018

Uitstelbrief kabinetsreactie Rob-advies Voor de publieke zaak

Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat ze niet binnen het gestelde termijn een reactie kan geven op het advies ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-08-2018

Besluit op Wob-verzoek over wijziging artikel 120 Grondwet

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader ...

Wob-verzoek | 23-07-2018

Kamerbrief over de Wet openbare manifestaties

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de verduidelijking van de Wet openbare manifestaties (Wom).

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Kamerbrief kennisgeving vonnis inzake de Wiv 2017

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de reactie van de regering op de uitspraak van de voorzieningenrechter ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2018

Besluit bouwwerken leefomgeving

Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Besluit | 03-07-2018

Besluit activiteiten leefomgeving

Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

Besluit | 03-07-2018