Documenten - Grondwet en Statuut

254 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Memorie van Antwoord

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten ...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 16-04-2019

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet

Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord aan over het voorstel van wet tot wijziging van de ...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 16-04-2019

Rapport Resultaten onderzoek wethouders en gedeputeerden van buiten en het woonplaatsvereiste

Rapport Resultaten onderzoek wethouders en gedeputeerden van buiten en het woonplaatsvereiste.

Rapport | 29-03-2019

Kamerbrief met reactie op UU-rapport Algoritmes en grondrechten

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer reactie op het juridische onderzoeksrapport ‘Algoritmes en grondrechten’ van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-03-2019

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord op het wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2019

Memorie van antwoord Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling.

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 14-03-2019

Kamerbrief nadere memorie van antwoord over wijziging Gemeentewet en provinciewet

Uitstelbrief van minister Ollongren aan de Eerste Kamer over nadere memorie van antwoord over de wijziging van de Gemeentewet en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2019

Aanbiedingsbrief wijziging wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Minister Ollongren biedt het voorstel tot wijziging bij het wetsvoorstel tot aanpassing van wetten in verband met de invoering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-03-2019

Nota van wijziging bij wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra).

Kamerstuk: Nota van wijziging | 06-03-2019

Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Minister Ollongren (BZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Kamerleden van de VVD-fractie, de CDA-fractie en de D66-fractie ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 06-03-2019