Documenten - Grondwet en Statuut

259 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over beleidsdoorlichting artikel 1 begroting BZK

Minister Ollongren laat weten dat zij Kamervragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de beleidsdoorlichting ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-06-2019

Kamerbrief bij Voorhang van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw

Minister Ollongren ( BZK) zendt aan de Tweede en Eerste Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw.

Besluit | 11-06-2019

Wijziging Bouwbesluit 2012

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren ...

Besluit | 22-05-2019

Kamerbrief voorhang wijziging Bouwbesluit 2012

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2019

Memorie van Antwoord

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten ...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 16-04-2019

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet

Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord aan over het voorstel van wet tot wijziging van de ...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 16-04-2019

Rapport Resultaten onderzoek wethouders en gedeputeerden van buiten en het woonplaatsvereiste

Rapport Resultaten onderzoek wethouders en gedeputeerden van buiten en het woonplaatsvereiste.

Rapport | 29-03-2019

Kamerbrief met reactie op UU-rapport Algoritmes en grondrechten

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer reactie op het juridische onderzoeksrapport ‘Algoritmes en grondrechten’ van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-03-2019

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord op het wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2019