Documenten - Grondwet en Statuut

412 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Nota naar aanleiding van verslag inzake uitvoeringswet Kiescolleges BES

Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 07-11-2017

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet kiescolleges BES

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel wijziging van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-11-2017

Advies-Scheltema over integrale geschilbeslechting sociaal domein

Advies van regeringscommissaris Scheltema over de mogelijkheid van een integrale geschilbeslechting in het sociaal domein.

Brief | 03-10-2017

Kamerbrief over advies-Scheltema over integrale geschilbeslechting sociaal domein

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het advies van regeringscommissaris Scheltema over de mogelijkheid van een...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2017

Beantwoording Kamervragen over het passief kiesrecht

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het passief kiesrecht.

Kamerstuk: Kamervragen | 01-09-2017

Kamerbrief over toevoeging Kiesraad aan Begrotingshoofdstuk

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de toevoeging van Kiesraad aan de begroting IIB. Eenzelfde brief is ook...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2017

Kamerbrief over beleidsdoorlichting artikel 1 begroting BZK

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de beleidsdoorlichting van artikel 1, Openbaar bestuur en democratie,...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-07-2017

Kamerbrief over naamswijziging artikelen begrotingsjaar 2018

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de naamswijziging van de artikelen uit de begroting IIB Hoge Colleges...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2017

Kamerbrief over verdere behandeling van het voorstel van wet tot verandering in de Grondwet

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer zijn standpunt over de verdere behandeling van het voorstel van wet van het lid...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-06-2017

Nota naar aanleiding van het verslag over constitutionele basis Caribische openbare lichamen

Nota naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van wetverandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het nader verslag | 19-06-2017