Documenten - Grondwet en Statuut

421 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief bij antwoord op brief Stelling over geheimhoudingsplicht advocaten

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt een afschrift van het antwoord op de brief van de heer Stelling aan de minister voor...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2018

Afschrift brief over de ongrondwettige regeling van de geheimhoudingsplicht van advocaten

De brief bevat het antwoord van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) op de brief van de heer Stelling aan de...

Rapport | 20-02-2018

Beantwoording Kamervragen Burgemeester Dales-lezing 2 februari 2018

Antwoorden van minister-president Rutte op de vragen van het lid Asscher (PvdA) naar aanleiding van de Burgemeester...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-02-2018

Kamerbrief over Burgemeester Dales-lezing 2 februari 2018

Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer een brief over de Burgemeester Dales-lezing die de minister van Binnenlandse...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-02-2018

Nota naar aanleiding van het verslag over intrekking Wet raadgevend referendum

De nota bevat antwoorden op de vragen van de leden van de Tweede Kamer over de intrekking van de Wet raadgevend referendum.

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 24-01-2018

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag over intrekking Wet raadgevend referendum

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een nota naar aanleiding van het verslag over de intrekking van de Wet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-01-2018

Kamerbrief over intrekking Intrekkingswet Zondagswet

Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat het wetsvoorstel tot intrekking van de Zondagswet en wijziging van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-12-2017

Kamerbrief plaatsing in Staatsblad van wijzigingsbesluit Financiële-verhoudingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de plaatsing van een besluit in het Staatsblad. Eenzelfde brief is ook...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-12-2017

Kamerbrief over toevoeging nieuw beleidsartikel artikel 8 'Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse Eilanden'

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de toevoeging van een nieuw beleidsartikel artikel 8 'Noodhulp en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2017

Nota naar aanleiding van verslag inzake uitvoeringswet Kiescolleges BES

Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 07-11-2017