Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Handreiking Constitutionele Toetsing

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Handreiking Constitutionele Toetsing (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)