Wanneer moet ik collegegeld betalen?

Als u studeert aan een universiteit of hogeschool moet u collegegeld betalen. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van uw situatie af welk collegegeld u betaalt.

Verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

U betaalt het collegegeld aan de universiteit of hogeschool waar u studeert. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. De hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk.

Een universiteit of hogeschool bepaalt de hoogte van het instellingscollegegeld. Het instellingscollegegeld mag nooit lager zijn dan het wettelijk collegegeld, behalve bij joint degrees.

Het hangt van uw situatie af of u het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betaalt.

Wettelijk collegegeld betalen

U betaalt het wettelijk collegegeld als u voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Instellingscollegegeld betalen

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan betaalt u het instellingscollegegeld.

Instellingscollegegeld geldt voor opleidingen in voltijd, deeltijd of voor duale opleidingen in het hoger onderwijs. Het bedrag kan verschillen per onderwijsinstelling, per opleiding en per groep studenten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft hier geen richtlijnen voor.

Geen extra collegegeld voor 2e studie

Voor sommige 2e studies geldt het wettelijk collegegeld:

  • En opleiding in onderwijs of zorg, als u daar nog geen diploma in heeft behaald.
  • Een 2e opleiding naast uw bacheloropleiding of masteropleiding.
  • Een 2e opleiding die u bent begonnen tijdens uw 1e opleiding. Deze opleiding loopt nog door na het 1e diploma. De afspraak hierover tussen studenten, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) wordt omgezet in een wettelijke regeling. Deze wettelijke regeling gaat in op 1 september 2014.

Collegegeldkrediet

U kunt naast uw studiefinanciering geld lenen om uw collegegeld mee te betalen. Dit is het collegegeldkrediet. Hoe meer collegegeld u moet betalen, hoe meer geld u kunt lenen. Na uw studie moet u het geleende bedrag terugbetalen. Over het collegegeldkrediet betaalt u rente.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.