Levenseinde en euthanasie

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Patiënten kunnen wensen rondom hun levenseinde vastleggen in een wilsverklaring, bijvoorbeeld een behandelverbod of een euthanasieverklaring. Euthanasie is alleen legaal als de arts de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet naleeft. Voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven, is er palliatieve zorg. De Rijksoverheid ondersteunt vrijwilligers en netwerken die deze zorg verlenen met subsidies.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.