Levenseinde en euthanasie

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. De Rijksoverheid ondersteunt vrijwilligers en netwerken die deze zorg verlenen met subsidies. Patiënten kunnen wensen rondom het levenseinde vastleggen in een wilsverklaring, bijvoorbeeld een behandelverbod of een euthanasieverklaring. Euthanasie is alleen legaal wanneer de arts de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet naleeft.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.