Luchtkwaliteit

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De luchtkwaliteit hangt af van de aanwezigheid van schadelijke, luchtverontreinigende stoffen. In te hoge concentraties is luchtvervuiling schadelijk voor de gezondheid. Ook kan luchtverontreiniging een negatief effect hebben op het klimaat (broeikaseffect) en de natuur. Er gelden verschillende normen voor luchtkwaliteit. De overheid werkt samen met provincies en gemeenten om te voldoen aan deze normen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.