Mantelzorg

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Want zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg is intensief, zeker als de mantelzorger ook nog een baan heeft.  De overheid ondersteunt mantelzorgers met bijvoorbeeld respijtzorg. Een vrijwilliger of beroepskracht neemt de mantelzorg dan tijdelijk over. Het kabinet wil mantelzorgers gaan betrekken bij hulp via de Wmo en de AWBZ.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.